Na Gumieńcach powstanie nowa ścieżka spacerowa

14:36

Nowa ścieżka spacerowa połączy Park Przygodna z ulicą Szeligowskiego na Gumieńcach. W ten sposób pojawi się kolejny element służący do rekreacji mieszkańców Szczecina. Rozpoczynają się przygotowania do tej inwestycji .

Założony od nowa Park Przygodna, mostki japońskie na rzeczce Bukowa, a teraz ścieżka, która połączy park z ul. Szeligowskiego –  to wszystko zaczyna tworzyć całość, która ma służyć mieszkańcom do celów rekreacyjnych. Dzięki nowej ścieżce łatwiej będzie dostać się –  biegnąc lub spacerując – z parku Przygodna do terenów rekreacyjnych położonych nad jeziorkiem Słonecznym.

Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się pierwsze prace związane z oczyszczaniem terenu pod nową inwestycję. Będą one polegały głownie na wycince samosiewu drzew i krzewów wzdłuż rzeczek: Wierzbak i Bukowa. W miejscu wydeptanej ścieżki powstanie alejka o długości ok. 500 m, o nawierzchni mineralnej, a w pobliżu stromych brzegów rzek zostaną wykonane balustrady ochronne. Wiosną miasto chce wyłonić wykonawcę inwestycji.

Projekt przewiduje także nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie inwestycji a także na innych zieleńcach. Posadzonych będzie 6 drzew  – miłorzębów dwuklapowych, modrzewi europejskich i klonów czerwonych. Wzdłuż nowej ścieżki posadzonych będzie 371 krzewów ligustru i irg.

Oprócz tego w ramach tej inwestycji miasto w uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych dokona dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów w przestrzeni miasta.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin