Miliony na rozwój sportu na Pomorzu Zachodnim

12:23

Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, rozwój sportu szkolnego, wiejskiego, akademickiego oraz paraolimpijskiego, a także upowszechnianie idei olimpijskiej w regionie – to przykłady przedsięwzięć, których realizacja nie byłaby możliwa bez finansowej pomocy Urzędu Marszałkowskiego. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnął 7 z 8 zadań w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej w roku 2017 oraz na lata 2017-2019. Tylko w bieżącym roku do organizacji sportowych trafi prawie 3 miliony złotych.

Fundusze otrzyma 8 regionalnych stowarzyszeń sportowych. Większość porozumień obejmie okres trzyletni.

Wsparcie otrzymają:

 • Zachodniopomorska Federacja Sportu„Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży i promocja sportu w regionie w latach 2017-2019” 1 750 000 zł,
 • Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy – „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2017-2019”310 000 zł,
 • Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2017-2019” – 298 000 zł,
 • Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – „Aktywizacja sportowo uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – Zachodniopomorski Talent w roku 2017”140 000 zł,
 •  Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa„Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2017-2019” 145 000 zł,
 • Zachodniopomorska Rada Olimpijska – „Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2017-2019”29 000 zł,
 •  Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin„Rozwój sportu paraolimpijskiego – Sport sposobem
  na samodzielność i aktywizację osób niepełnosprawnych w latach 2017-2019”
  38 000 zł,
 •  Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „Start” Koszalin – „Rozwój sportu paraolimpijskiego
  w województwie zachodniopomorskich w latach 2017-2019”
  30 000 zł.

Za pośrednictwem podmiotów fundusze trafią na szkolenie i rozwój zawodniczek i zawodników reprezentujących kadry wojewódzkie oraz kluby sportowe w regionie.

Pomoc regionalnym organizacjom sportowym stanowi jedną z najważniejszych pozycji w budżecie województwa na rok 2017 przeznaczonym na wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej. Wierzymy,  że dzięki tym środkom naszym utalentowanym młodzikom, juniorom i młodzieżowcom łatwiej będzie sięgać po medale mistrzostw świata czy Europy. To właśnie w młodych talentach sportowych, których na Pomorzu Zachodnim nie brakuje, upatrujemy przyszłych nadziei na medale olimpijskie – przekonuje członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko.

Konkurs na realizację zadań ogłoszono 12 grudnia 2016 roku. Działania tego typu wspierane są finansowo przez Urząd Marszałkowski już od ponad 10 lat.

Na rozstrzygnięcie władz samorządu województwa oczekuje jeszcze jedno zadanie. To przedsięwzięcie dotyczące dofinansowania w bieżącym roku organizacji imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją sportu oraz województwa zachodniopomorskiego. Pomiędzy kluby podzielonych zostanie 155 000 zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego