Lasy – bogactwo natury, pełne skarbów

Gdy sezon grzybowy jest w pełni i las obfituje w  „skarby” pozostawione przez wczasowiczów, którzy robili przystanki w drodze na urlop, warto przypomnieć kilka zasad, które pomogą nam chociaż trochę zadbać o nasze największe bogactwo – lasy!

Idąc do lasu zarówno na grzyby, czy spacer, mamy nadzieje na obcowanie z naturą. Chcemy podziwiać piękną przyrodę, oddychać świeżym powietrzem, być może spotkać zwierzęta. Jednak bardzo często, te piękne widoki zostają zepsute przez rzeczy, których nie powinniśmy spotkać w lesie – śmieci! Czasem pojedyncze, a bardzo często stosy, pokrywające duży obszar lasu. Co jest tego przyczyną? Czy wyniesienie z lasu swoich śmieci jest tak trudne?

Skąd to się wzięło?

Trudno poznać genezę braku świadomości, czym grozi zaśmiecania lasu. Być może są to kwestie ekonomiczne (jednak za oczyszczanie lasów, również płacimy my), być może lenistwo. Od dawna ludzie tworzyli w lesie nielegalne wysypiska śmieci. Można by pomyśleć, że wraz z rozwojem techniki, ustawą „śmieciową” i z większą świadomością na temat wpływu śmieci na naturę, to się zmienia. Jednak tak nie jest. Nadal można spotkać dużą ilość śmieci w lesie, a osoby, które je tam pozostawiają, nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów.

Śmieci w lesie, jakie to zagrożenie?

Śmieci to ogromne zagrożenie zarówno dla owadów jak i zwierząt. Owady, które wchodzą do butelek i pojemników, bardzo często nie mogą już z nich wyjść. Zwierzęta ranią sobie nogi, wchodząc na niszczejące puszki, szklane butelki i inne niebezpieczne rzeczy. Jedzą pozostawione zgniłe, zepsute resztki i papiery oraz roznoszą je po całym lesie. Pozostawione pojemniki po olejach i benzynie, zanieczyszczają środowisko i stwarzają realne zagrożenie pożarem. Warto również zaznaczyć, że podczas rozkładu śmieci, dochodzi do chemicznego i mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, co zagraża ujęciom wody, którą później pijemy (nawet jeśli ujęcie znajduje się w znacznej odległości). Możemy tak wymieniać bez końca.

Czy nie powinno być tak, że każdy wie o zagrożeniach wynikających ze jego czynów?

Ile rozkładają się „najpopularniejsze” odpady?

– Plastikowe butelki: od 100 do 1000 lat

– Foliowa torebka: od 100 do 400 lat

– Jednorazowa torba foliowa: od 100 do 300 lat

– Puszka aluminiowa: od 80-100 do 400 lat

– Puszka po konserwie: 40-80 lat

– papieros z filtrem: 2 lata

– guma do żucia: 5 lat

– zapalniczka: 100 lat

– szklana butelka: 4000 lat

– gumowa opona: 50 – 80 lat

– pieluchy typu pampers: 450 lat

Co grozi za pozostawienie śmieci w lesie?

Zaśmiecanie lasu jest nie tylko potępiane społecznie, ale również karalne!

Dokładnie reguluje to art. 162 Kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las,podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Jak wysokie kary?

Za zaśmiecanie lasu może być nałożony mandat karny w wysokości 500 zł, a 1000 zł za więcej niż jedno przewinienie (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Sprawa może zostać również skierowana do sądu grodzkiego, a ten może wymierzyć grzywnę w wysokości: od 20 do 5000 zł (art. 24 Kodeksu wykroczeń).

W Lasach Państwowych strażnik leśny, nadleśniczy, zastępca nadleśniczego, inżynier nadzoru, leśniczy i podleśniczy zajmują się m.in. zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia i mają oni prawo m.in. do: nakładania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego, w sprawach i w zakresie określonych odrębnymi przepisami (zakres ich praw i obowiązków reguluje ustawa o lasach). Za wykroczenia określone w art. 162 kodeksu wykroczeń mogą oni nakładać mandaty na podstawie rozporządzenia (Dz. U. z 2002 roku, Nr 174, poz. 1432), lub skierować sprawę do sądu.

Co robić?

Idąc do lasu, warto zabrać ze sobą torbę lub pojemnik do którego wrzucimy niepotrzebne rzeczy. Dodatkowo widząc pozostawioną puszkę i butelkę, warto się schylić i dorzucić ją do naszych śmieci. Dla nas to nie wielka praca, a „ulga” dla lasu może być wielka. Reagujmy również, gdy widzimy osobę, która zaśmieca las.

Dodatkowo dbając o odpady w domu, również przyczyniamy się do dbania o nasze środowisko!

Odpady gabarytowe, nie mogą być wywożone do lasów. Wystarczy zgłosić potrzebę do odpowiednich służb, a zostaną one odebrane.

Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych w Szczecinie, częstotliwość odbioru w zabudowie wielorodzinnej, wynosi 24 razy w roku. Czyli dwa razy w miesiącu, możemy oddać nasze gabarytowe odpady ze świadomością, że nie będą one zaśmiecały przyrody. W zabudowie jednorodzinnej częstotliwość ta wynosi 4 razy w roku.

Więcej informacji o sposobie, harmonogramie i rodzajach odbieranych śmieci, znajduje się na stronie: http://ecoszczecin.pl/

To od nas ludzi zależy czy my i nasze dzieci, będziemy mieli szanse na obcowanie z prawdziwą naturą. To od nas zależy jak będą wyglądać lasy. Dlatego idąc piaszczystą ścieżką, jedząc przekąskę z foliowej torebki, zastanówmy się, czy zabranie jej ze sobą jest tak ciężkie. Pomyślmy, czy zatrzymując się „na toaletę” w lesie, pozostawienie artykułów higienicznych jest konieczne. Myślmy, zanim wywieziemy do lasu śmieci, które mogą zostać odebrane przez odpowiednie służby i zutylizowane w odpowiedni sposób w miejscach do tego przeznaczonych.

Las to nasze bogactwo, a jego stan zależy wyłącznie od nas!

K.Ch.

art. 162 Kodeksu wykroczeń: