Konsorcjum klubów tenisowych wydzierżawiło korty przy al. Wojska Polskiego

Konsorcjum szczecińskich klubów tenisowych wydzierżawiło od MOSRiR jedenaście kortów ziemnych oraz halę tenisową Kia Polmotor.

Oferta konsorcjum szczecińskich klubów tenisowych była jedyną, która została złożona w przetargu ogłoszonym przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.

W skład konsorcjum wchodzą: Fundacja „Szczecińska Akademia Tenisowa” (lider), Szczeciński Klub Tenisowy, Stowarzyszenie Akademia Tenisowa Promasters i Fundacja „Sport Club”.

Umowa została podpisana na trzy lata, a dzierżawca zobowiązał się do płacenia czynszu w wysokości 15 448, 80 zł brutto/miesiąc oraz całkowitego pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją kompleksu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl