Kolejny krok bliżej do realizacji inwestycji „Fabryka Wody”

Długoletnie zabezpieczenie finansowe spółki to konieczność w przypadku realizacji długoletniej inwestycji jaką jest „Fabryka Wody”. Decyzją Miasta, projekt uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki, która będzie prowadzić budowę szczecińskiego Aquaparku, trafi na najbliższą sesję Rady Miasta.

Do przetargu na budowę szczecińskiego aquaparku stanęło pięć firm. Szacunkowy koszt realizacji całego zadania najtańszej oferty, łącznie z Centrum Edukacyjnym, które nie stanowi przedmiotu przetargu, będzie wynosić 318 mln zł netto. Przyjęty model finansowania realizacji inwestycji, zakłada zaciągnięcie przez spółkę kredytu na realizację przedsięwzięcia. Podpisanie umowy z konsorcjum banków, będzie możliwe po uzyskaniu gwarancji zabezpieczającej wkład pieniężny, który zostanie przeznaczony na spłatę kolejnych rat kredytu inwestycyjnego oraz kredytu obrotowego.

Jak informuje Urząd Miasta Szczecin, musi się to odbyć w drodze uchwały szczecińskiej Rady Miasta. Kolejnym krokiem formalnym na drodze do wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym jest więc podjęcie uchwały, która znajdzie się w porządku najbliższej sesji Rady Miasta Szczecin.

Przypominamy, iż Fabryka Wody to nowoczesny i wielofunkcyjny park wodny z funkcjami sportowymi, rekreacyjnymi oraz elementami edukacyjnymi. Zgodnie z warunkami przetargu inwestycja powinna być zrealizowana w terminie 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl