Były cmentarz zamienia się w park

14:04
Park (Ostrowska)

ostrowska_glowna.jpg

Koniec ze śmieciami, chaszczami czy porozrzucanymi płytami nagrobnymi przy ulicy Ostrowskiej. Firma Rosiek i Sobczyński, która wygrała przetarg na wykonanie prac przystąpiła do porządkowania terenu. Aktualnie ustawiane oraz montowane są stare płyty nagrobne. Przytwierdzane są za pomocą kotwy stalowej a następnie przyklejane na specjalny klej do elementu cokołu.

Cały teren zostanie uporządkowany poprzez usunięcie uschniętych gałęzi, śmieci czy gruzu. Drzewa i krzewy poddane zostaną pielęgnacji. Usunięte będą samosiewy, przeprowadzone też cięcia alpinistyczne.

Powstaną nowe żwirowe alejki, ustawiona będzie mała architektura w postaci ławek czy koszy na śmieci. Pojawią się nowe drzewa, krzewy a na całości założony będzie trawnik.

Zadaniem wykonawcy jest również opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z uzyskaniem decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac konserwatorskich pomnika znajdującego się na terenie cmentarza oraz konserwację tego pomnika.

Koszt inwestycji to 596 tysięcy złotych.

ostrowska_1.jpg

Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie