Regulamin konkursu z biletami na koncert Korteza w Szczecinie

1. Organizatorem Konkursu jest „InterVista” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000310253, NIP 851-306-71-66, która jest Operatorem portalu Infoludek.pl.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która w terminie od godziny 15:00:01 dnia 18.10.2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 24.10.2017 r. „rozszyfruje” pseudonim artystyczny Kortez. W tym celu należy napisać sześć słów zaczynających się od każdej z liter w słowie Kortez, które najlepiej określają muzykę Korteza. Swoją propozycję należy przesłać na adres konkurs@infoludek.pl wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu (w tytule maila należy wpisać: Konkurs – „Kortez”).

3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie dwóch osób, których propozycje zostaną uznane przez jury za najtrafniejsze.

4. Nagrodami w konkursie są dwa podwójne zaproszenia (miejsca stojące) na koncert Korteza, który odbędzie się 04.11.2017 r. o godzinie 20:00 w Sali Koncertowej w Szczecinie.

5. Fundatorem nagród jest PW Events.

6. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora, współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

7. Konkurs zostanie rozwiązany w dniu 24.10.2017.

8. Laureaci konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora telefonicznie o sposobie przekazania nagrody. Próba połączenia zostanie podjęta trzy razy. Po nieodebraniu połączenia przez laureata, Organizator ma prawo wybrać innego laureata.

9. Zwycięzcy konkursu nie mają prawa żądać od Organizatora wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Laureat konkursu zobowiązany jest uiścić należny podatek od wygranej w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wolne od podatku są nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł).

11. Wyniki konkursu, w tym imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania laureatów konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie www.infoludek.pl.

12. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.)