Zobacz dawny klasztor cystersów w Kołbaczu w wersji cyfrowej

Dzięki projektowi „Kołbacz Pomnik Historii – upowszechnienie w formie cyfrowej i wirtualnej wiedzy o dawnym klasztorze cystersów” możemy odwiedzić zabytek nie wychodząc z domu.

Celem podstawowym projektu jest wierne, cyfrowe, trójwymiarowe i wirtualne odtworzenie romańskiej i gotyckiej architektury założenia dawnego klasztoru cystersów w Kołbaczu wraz z wyposażeniem wnętrz, ze szczególnym uwzględnieniem dawnego kościoła obecnie pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

dawny klasztor cystersów w Kołbaczu w wersji cyfrowej
Źródło: Pomorze Zachodnie / Facebook

W trakcie realizacji zadania wykorzystano najnowsze technologie pomiarowo-wizualizacyjne 2D/3D oraz technologie internetowe (wielojęzyczna strona www oraz aplikacja mobilna na smartfony i gogle VR), zapewniające interaktywność dla wszystkich rodzajów odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych (standard WCAG 2.1).

Źródło: Pomorze Zachodnie / Facebook

Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o tym unikatowym zabytku oraz zachowanie całego zasobu w formie cyfrowej do celów konserwatorskich, badań naukowych, ochrony na wypadek zniszczenia (co ma kluczowe znaczenie w kontekście wojny na Ukrainie) oraz dla przyszłych pokoleń.

Źródło: Pomorze Zachodnie / Facebook

Zespół klasztorny w Kołbaczu wpisany został na listę Pomników Historii ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, materialne i niematerialne. Założenie pocysterskie w Kołbaczu jest realizacją z przełomu romanizmu i gotyku, wyróżniającą się nowatorstwem rozwiązań architektonicznych oraz wysokiej klasy detalem.

dawny klasztor cystersów w Kołbaczu w wersji cyfrowej
Źródło: Pomorze Zachodnie / Facebook

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Zobacz także:

Kołbackie Uniwersum: przeszłość ożywa w 850-lecie Opactwa Cysterskiego

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl