Znamy najlepsze prace dyplomowe związane tematycznie z Pomorzem Zachodnim. O zwycięstwo walczyli młodzi architekci i projektanci z całej Polski

Konkurs został zorganizowany przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. O zwycięstwo walczyli absolwenci szkół wyższych z całej Polski. Znamy już najlepsze dyplomy, których temat związany był z Pomorzem Zachodnim.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 23 prace które nadesłali studenci m.in. Politechniki Krakowskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Najlepsi otrzymali nagrody finansowe od 1000 zł brutto (wyróżnienia) do 4 000 zł brutto (nagroda główna).

Dyplomy magisterskie i inżynierskie były rozpatrywane w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu.

1. Kategoria 1: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne

Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Wyróżnienia przyznano Grzegorzowi Balińskiemu za projekt pn: „Rewitalizacja dworca i terenów kolejowych w Kołobrzegu wraz z projektem Centrum przesiadkowego”. Praca wyróżniona za ciekawe, wizjonerskie i ponad standardowe rozwiązanie newralgicznej strefy buforowej – łączącej dzielnicę uzdrowiskową z centrum Kołobrzegu.

2. Wyróżnienie w kategorii 1: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne

Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Tomasza Bodnara za projekt pn: „Obraz miasta na podstawie map mentalnych uczniów szkół podstawowych Gryfic”. Praca została wyróżniona za inne – niż powszechnie stosowane w urbanistyce – podejście do percepcji miasta i ciekawe ujęcie postrzegania przestrzeni przez dzieci, następnie zaś wykorzystanie wyników badań do konstrukcji mentalnej mapy Gryfic.

3. Wyróżnienie w kategorii 1: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne

Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Wyróżnienie dla Ivana Boltulenisa za projekt pn: „Most Dworcowy i Wyspa przy Moście – połączenie Śródmieścia i Międzyodrza Szczecina jako czynnik wspomagający proces rewitalizacji terenów Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej”. Praca została wyróżniona za udaną próbę stworzenia atrakcyjnego „witacza” vis a vis dworca kolejowego, niezwykle efektywne wykorzystanie wyspy pod względem programu funkcjonalno-użytkowego.

4. Kategoria 2: projektowanie architektoniczne

Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Wyróżnienie  dla Małgorzaty Dudy  za projekt „Projekt budynku mieszkalno-usługowego  wraz z placem miejskim przy ulicy Kolumba w Szczecinie”. Praca została wyróżniona za ciekawą kreację z zastosowaniem elementów przenikania się części kubaturowej budynku z przestrzenią otwartą, w tym zarówno wewnątrz bryły obiektu, jak i z sąsiadującymi z obiektem: projektowanym placem publicznym, ul. Kolumba i rzeką Odrą.

5. Wyróżnienie w kategorii 2: projektowanie architektoniczne

Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Wyróżnienie  dla Zuzanny Kubiak za pracę pn: „Przystań C. Lefevre – adaptacja dawnego kompleksu fabrycznego na funkcję rekreacyjno-noclegową”. Praca została wyróżniona za udaną adaptację dawnego obiektu przemysłowego do nowych funkcji z zachowaniem jego klimatu.

6. Wyróżnienie w kategorii 2: projektowanie architektoniczne

Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Wyróżnienie dla Kingi Gawlik za Adaptację dawnego spichlerza (Browaru) przyklasztornego na zajazd cysterski w Bierzwniku”. Praca została wyróżniona za kulturę w łączeniu „starego z nowym”, nacechowaną umiarem i szacunkiem dla historii. Wysoki poziom warsztatowy i estetyka podania pracy.

7. Kategoria 3: architektura krajobrazu

Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Nagroda dla Natalii Tomaszewskiej za projekt pn: „Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Smutnej w Szczecinie”. Nagroda za bardzo dobre wpisanie obiektu w otaczającą przestrzeń, wyczucie skali, uszanowanie istniejącej zieleni i kreację nowej oprawy krajobrazowej, z wkomponowaniem zbiornika wodnego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl