Znamy laureatów Zachodniopomorskich Nobli za 2018 rok

Nazwiska laureatów corocznego konkursu naukowego poznaliśmy podczas uroczystej gali, która odbyła się 30 czerwca br. w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Ta prestiżowa nagroda promująca wybitne osiągnięcia naukowców z Pomorza Zachodniego jest przyznawana od 2001 roku. Pomysłodawcami konkursu są znani naukowcy związani z naszym regionem: genetyk prof. Jan Lubiński i astronom Aleksander Wolszczan. Kandydatów do nagród zgłaszają rektorzy uczelni z regionu i Członkowie Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki.

Laureaci konkursu zostali wybrani w siedmiu kategoriach, a tegoroczna pula nagród wynosiła 90 tys.  zł.

Laureatami Zachodniopomorskich Nobli za rok 2018 zostali:

  1. W dziedzinie nauk humanistycznych – dr hab. Radosław Ptaszyński z Zakład Historii XIX i XX w. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, za monografię „Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy”.
  2. W dziedzinie nauk podstawowych – dr hab. inż. Sławomir M. Kaczmarekz Instytutu Fizyki, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za  spektroskopowe  badania  nowych  materiałów o  znaczeniu praktycznym.
  3. W dziedzinie nauk technicznych – dr hab. inż. Karol Fijałkowski z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedry Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, za badania podstaw technologii otrzymywania celulozy bakteryjnej.
  4. W dziedzinie nauk  ekonomicznych – dr inż. Jarosław Wątróbski z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, za cykl artykułów poświęconych opracowaniu zbioru sformalizowanych wytycznych doboru metod wielokryterialnych do zadanej sytuacji decyzyjnej.
  5. W dziedzinie nauk  rolniczych – dr  inż. Małgorzata Mizielińska z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, za doskonalenie właściwości antybakteryjnych i biostymulacyjnych różnorodnych powłok w opakowaniach produktów żywnościowych.
  6. W dziedzinie nauk medycznych – dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, Prorektor ds. nauki PUM, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,  za opracowanie metody screeningu stanu wysokiego ryzyka psychozy i współtwórca metody wykrywania stanów psychozy o charakterze schizofrenii (patent europejski).
  7. W dziedzinie nauk o morzu – zespół pod kierunkiem dr Dominika Zawadzkiego (mgr inż. Łukasz Maciąg i dr hab. Ryszard Kotliński – profesor Seniorz Wydziału Nauk o Ziemi US, Zakład Geologii Morza Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr hab. inż. Rafał Wróbel prof. ZUT z Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie), za badania kobaltonośnych naskorupień dna Oceanu Indyjskiego jako potencjalnego źródła surowców strategicznych.

Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Szczecin oraz Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl