Zachodniopomorskie zabytki wyróżnione w konkursie „Zabytek zadbany”

14 listopada podczas uroczystej Gali, w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie, ogłoszono laureatów konkursu „Zabytek zadbany”. W tym roku, w gronie wyróżnionych, znalazły się obiekty z województwa zachodniopomorskiego.

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Jego głównym celem jest promocja i upowszechnianie najlepszych prac konserwatorskich, budowlanych, rewitalizacyjnych i adaptacyjnych zrealizowanych zgodnie z najważniejszymi standardami badawczymi oraz wykonawczymi.

W kategorii „Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu” otrzymali:

  • GMINA CEDYNIA za prace przy WIEŻY WIDOKOWEJ WRAZ Z OTOCZENIEM W CEDYNI. Gmina Cedynia otrzymała wyróżnienie za przywrócenie i udostępnienie punktu widokowego z zachowaniem wartości historycznych wieży i otoczenia, stanowiących istotny element krajobrazu kulturowego miasta.

 

Wieża widokowa w historycznej Cedyni odzyskała dawny blask. To zasługa eurofunduszy

 

  • GMINA DOBRA za prace przy LAPIDARIUM NA DAWNYM CMENTARZU EWANGELICKIM W DOŁUJACH. Gmina otrzymała wyróżnienie za uczytelnienie układu kompozycyjnego dawnego cmentarza wraz z konserwacją nagrobków i wykreowanie symbolicznego łącznika między dawną a współczesną społecznością lokalną.

Zobacz także:

Zabytek Zadbany 2022 – dwa obiekty z zachodniopomorskiego wśród nominowanych!

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl