Z widokiem na Pomorze Zachodnie. Konkurs dla młodych architektów

Absolwentki i absolwenci kierunków architektonicznych i urbanistycznych mają szansę podzielić się swoimi śmiałymi wizjami czy praktycznymi rozwiązaniami związanymi z Pomorzem Zachodnim. Konkurs dla młodych architektów ma na celu wyłonienie ciekawych propozycji i inspiracji zmieniających architekturę w regionie.

Do 7 lutego 2024 r. trwa nabór zgłoszeń do XV edycji ogólnopolskiego konkursu na prace dyplomowe, organizowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych z całej Polski, a celem jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych w regionie.

Nagrody finansowe, których najwyższa suma wynosi 10 tys. zł, czekają na autorów i autorki najlepszych prac dyplomowych zrealizowanych w 2023 roku na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, zachęca do udziału w konkursie, podkreślając, że prezentowane prace są nie tylko ciekawymi propozycjami, ale także gotowymi rozwiązaniami, które mogą stanowić inspirację dla działań przestrzennych w regionie.

W poprzedniej edycji konkursu główną nagrodę zdobył absolwent Politechniki Śląskiej, Mateusz Tomaszewski za pracę dotyczącą adaptacji wraku Betonowca w Szczecinie. W tym roku, do 7 lutego, przyjmowane są zgłoszenia na adres Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Źródło: wzp.pl

 

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl