Wyższe dotacje na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

Z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” do 48 gmin i 6 powiatów trafi kwota 14 842 151 zł. Natomiast W ramach „Opieki wytchnieniowej” do 40 gmin i 3 powiatów trafi 4 530 458 zł.

Blisko czterokrotnie wzrosła dotacja z programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa” w porównaniu z rokiem poprzednim. Na wspieranie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w 2022 roku do zachodniopomorskich gmin i powiatów trafi blisko 19,5 mln zł. Rządowe dofinansowanie uzyskały wszystkie samorządy, które ubiegały się o środki z programów – podkreślił na briefingu prasowym wojewoda Zbigniew Bogucki.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” do 48 gmin i 6 powiatów trafi kwota 14 842 151 zł. Środki są przeznaczone na usługi asystentów osobistych, dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy lub powiatu. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w ramach obowiązujących przepisów prawa pracy.

W ramach Programu gmina lub powiat mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług asystencji osobistej asystenta. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług asystencji osobistej nie może przekroczyć 40 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

• wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
• załatwianiu spraw urzędowych;
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
• zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Program „Opieki wytchnieniowej”

W ramach „Opieki wytchnieniowej” do 40 gmin i 3 powiatów trafi 4 530 458 zł.

Opieka wytchnieniowa to niezwykle istotny program dla osób, które na co dzień opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Opiekunowie często nie mają możliwości uczestniczenia w życiu codziennym. Organizacja pobytu dziennego i całodobowego dla osób z niepełnosprawnościami pozwala ich opiekunom zająć się sprawami, których nie mogą realizować bez pomocy z zewnątrz – powiedział wicewojewoda Tomasz Wójcik.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami. Gmina lub powiat otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego.

Lista zakwalifikowanych gmin oraz powiatów „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 2022”

Lista zakwalifikowanych gmin oraz powiatów „Opieka wytchnieniowa – 2022”

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl