Wyjątkowi mieszkańcy lasów Nadleśnictwa Drawno

Na terenie Nadleśnictwa Drawno żubry obserwowane są od 2017r.  Ich populacja liczy 25 osobników stale zamieszkujących drawieńskie lasy.

Pojawienie się żubrów na terenie Nadleśnictwa Drawno związane jest  to m.in. z realizacją projektu „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce” realizowanym przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, którego partnerem  są Lasy Państwowe .

Drugim cennym gatunkiem,  który można spotkać w lasach nadleśnictwa jest ryś. Pojawienie się tego unikatowego gatunku było związane z realizacją projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”, za który  odpowiada Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Oba gatunki są w Polsce pod ochroną.

Fot. Agata El Halawany

/ Źródło: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie/