Wygaszanie prac na Odrze granicznej

08:58
Wygaszanie prac na Odrze
Fot. Budimex, PGW Wody Polskie, Budimex

PGW Wody Polskie poinformowało o zakończeniu prac na odcinku granicznym rzeki Odry, które będą trwały do końca marca 2024 r. W ramach tych działań prowadzone będzie porządkowanie terenu, likwidacja dróg technologicznych, placów magazynowych i zapleczy budowy.

Prace obejmują fragment rzeki Odry między km 654 a 663, w rejonie Starej Rudnicy po Osinów Dolny. Kontrakt ma zakończyć się 31 marca 2024 r. Celem prac było przywrócenie i modernizacja zniszczonej przez powódź w 1997 r. i brak konserwacji infrastruktury hydrotechnicznej na istotnych odcinkach granicznego obszaru rzeki Odry. Inwestycja objęła remont 171 ostróg, budowę 21 nowych oraz umocnienia brzegowe, stanowiące około 2% z blisko 10 000 ostróg zbudowanych od XIX wieku wzdłuż całego odcinka rzeki Odry.

Celem całego przedsięwzięcia jest przywrócenie warunków do bezpiecznej pracy lodołamaczy, poprawa żeglugi oraz ułatwienie odprowadzania kruszonego lodu z Odry do Jeziora Dąbie w trakcie akcji lodołamania. Porozumienie między Polską a Niemcami z 2015 r. zakłada utrzymanie określonej głębokości wody, co ma zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe dla około 150 000 mieszkańców obszaru granicznego rzeki Odry.

Zakres prac wynikał z umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim, podpisanej w Warszawie 27 kwietnia 2015 roku. Porozumienie zakłada utrzymanie głębokości wody 1,8 metra przez 90% dni w roku poniżej ujścia Warty i przez 80% dni w roku powyżej ujścia Warty – głębokości toru wodnego optymalnego dla lodołamaczy, by dotrzeć do wszystkich miejsc, w których utworzyły się zatory lodowe.

 

/Źródło: PGW Wody Polskie, RZGW w Szczecinie/