Wybory prezydenckie 2020: najważniejsze informacje

28 czerwca br. (niedziela) odbędą się pierwsza tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Specjalnie dla Was zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące głosowania.

Czego dotyczą wybory?

W wyborach prezydenckich będzie można zagłosować na kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy są wybory?

Głosować można 28 czerwca 2020 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu wyborczym, w którym znajdujemy się na liście wyborców (lub w innym lokalu w Polsce lub za granicą na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania).

Gdzie znajduje się mój obwód wyborczy?

Wszystkie obwody wyborcze w województwie zachodniopomorskim znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Mieszkańcy Szczecina mogą też skorzystać z wyszukiwarki na stronie szczecińskiego e-urzędu. Wystarczy wpisać tam swój adres zamieszkania żeby uzyskać informacje o numerze okręgu, numerze obwodu, nazwie siedziby i jej adresie, a także o tym czy lokal jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania

W zbliżających się wyborach prezydenckich nie trzeba głosować w miejscu zameldowania. Tylko od nas zależy, gdzie dopiszemy się do spisu wyborców lub wpiszemy do rejestru wyborców. Jedno i drugie można zrobić online do 23 czerwca br. Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ. Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy skorzystać z usługi dopisania się do spisu wyborców, to jest możliwość wystąpienia o zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie można złożyć do 26 czerwca br. w urzędzie gminy, w której znajdujemy się w spisie wyborców. Otrzymamy zaświadczenie na pierwszą i drugą turę wyborów. Z takim dokumentem można głosować w dowolnym lokalu wyborczym znajdującym się w kraju, za granicą czy na polskim statku morskim.

Głosowanie korespondencyjne

Jeśli w zbliżających się wyborach prezydenckich chcemy oddać głos korespondencyjnie, to taki zamiar można zgłosić w urzędzie gminy lub przez internet do 16 czerwca br. Chęć głosowania korespondencyjnego może zgłosić każdy, kto ma ukończone 18 lat, polskie obywatelstwo, prawa wyborcze i będzie głosować w Polsce. Więcej informacji o możliwości zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego online można znaleźć TUTAJ.

Głosowanie za granicą

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować osobiście lub korespondencyjnie. W utworzonych przez Ministra Spraw Zagranicznych obwodach, w zależności od sytuacji na danym obszarze, możliwe jest głosowanie osobiste, osobiste oraz korespondencyjne lub wyłącznie korespondencyjne. Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.

Jak głosować?

Do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, czyli dowód osobisty lub paszport. Po otrzymaniu karty wyborczej należy udać się do jednej z kabin, a następnie na karcie do głosowania umieścić jeden znak „X”. Postawienie kilku znaków „X” na karcie do głosowania, dopisywanie treści lub pozostawienie niewypełnionych pól automatycznie unieważni głos. Prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania wrzucamy do specjalnie przygotowanej urny.

Kto nie może głosować?

W wyborach parlamentarnych nie mogą głosować osoby pozbawione praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, pozbawione praw wyborczych w wyniku prawomocnego orzeczenia Trybunału Stanu i ubezwłasnowolnione w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

Na kogo głosować?

Listę kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć TUTAJ.

Cisza wyborcza

Cisza wyborcza zaczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, czyli osobiście lub przy pomocy wszelkich mediów nakłaniać do zagłosowania na konkretnego kandydata. Zabronione jest również zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozpowszechnianie materiałów wyborczych czy publikowanie sondaży. Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna (np. za podanie sondaży wyborczych przewidziana jest kara w wysokości od 500 tys. do miliona złotych).

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat oraz osoby niepełnosprawne, mogą głosować przez pełnomocnika. Może nim być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co osoba starsza lub niepełnosprawna lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o głosowanie przez pełnomocnika można złożyć w urzędzie gminy do 19 czerwca br.

Prawa osób niepełnosprawnych w lokalu wyborczym

  • W dniu wyborów osoby niepełnosprawne mogą poprosić o nakładkę na karty do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a
  • Osoby niepełnosprawne mogą poprosić jakąś osobę (w tym osobę niepełnoletnią, z wyłączeniem osób zasiadających w komisji wyborczej, będącej mężem zaufania lub obserwatorem społecznym) o pomoc w sprawach technicznych związanych z głosowaniem. Taka osoba może wejść z osobą niepełnosprawną za kotarę
  • Na prośbę osoby niepełnosprawnej komisja zobowiązana jest przeczytać treść obwieszczeń wyborczych dotyczących informacji o komitetach i kandydatach

Transport dla osób niepełnosprawnych

Zapotrzebowanie na przewóz osób niepełnosprawnych do komisji wyborczych można zgłaszać telefonicznie w dniu wyborów w godzinach od 07.00 do 19.00 pod numerami telefonów 91 42 43 555 oraz 697 066 240. Zgłoszenia będą realizowane w miarę istniejących możliwości przewozu, wynikających z kolejności przyjmowanych zgłoszeń. W tygodniu poprzedzającym dzień wyborów potrzebę przewozu można zgłosić w godz. 08.00 – 14.00.

Biuro ds. obsługi wyborców w szczecińskim magistracie

W Urzędzie Miasta Szczecin oraz w filii urzędu na prawobrzeżu działają specjalne biura, w których można załatwić sprawy związane z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi. Mieszkańcy mogą w tym miejscu (bez wcześniejszego umówienia się na wizytę) pobrać lub złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców, wpisanie do rejestru wyborców, pełnomocnictwo do głosowania, zaświadczenie do głosowania, głosowanie korespondencyjne czy zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej. Biuro ds. obsługi wyborców jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy magistratu. Obsługa interesantów odbywa się w sali nr 3 (wejście od strony dawnej filharmonii). W filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40 sprawy związane z wyborami również załatwimy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy filii.

Informacje dotyczące praw wyborczych, ułatwień dla niepełnosprawnych, wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, kalendarz wyborczy oraz numery telefonów można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl