Władysław Bartoszewski – patronem mostu w Siekierkach jako symbol polsko-niemieckiego pojednania

08:40
Fot. Pomorze Zachodnie / Facebook

– Pamięć o Władysławie Bartoszewskim trwa nie tylko w Warszawie i Berlinie, ale również na pograniczu, wśród społeczności Pomorza Zachodniego i Brandenburgii – tłumaczy marszałek Olgierd Geblewicz.

Pomorze Zachodnie chce uhonorować zmarłego sześć lat temu Władysława Bartoszewskiego, nadając Jego imię historycznemu mostowi na Odrze między miejscowościami Siekierki i Neurüdnitz. O inicjatywie poinformowano już niemieckie władze regionalne.

Władysław Bartoszewski, wybitny polityk i historyk, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz, uczestnik Powstania Warszawskiego, działacz demokratycznej opozycji, minister spraw zagranicznych RP jest symbolem polsko-niemieckiej współpracy. I odbudowy dobrych relacji mimo okrucieństw wojny i tragicznej przeszłości. Przez lata działał na rzecz integracji europejskiej, angażował się w inicjatywy Trójkąta Weimarskiego, a już w czasach PRL współpracował z uniwersytetami w Monachium, Augsburgu, Eichstӓtt-Ingolstadt. W 2001 r. za działalność na rzecz pojednania pomiędzy Polakami, Niemcami i Żydami został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Otrzymał również najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej – Order Orła Białego.

Władysław Bartoszewski
Fot. Wikipedia

Pamięć o Władysławie Bartoszewskim trwa nie tylko w Warszawie i Berlinie, ale również na pograniczu, wśród społeczności Pomorza Zachodniego i Brandenburgii – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Najdłuższy most na Odrze symbolizuje długą drogę do przyjaznych relacji między Polską a Niemcami. Chcielibyśmy, by ta dawna kolejowa przeprawa, po remoncie i z nowymi funkcjami, była i atrakcją turystyczną, i znakiem historii. By przypominała, że tu gdzie kiedyś były druty kolczaste i szlabany, teraz jest przyjazne, otwarte, bezpieczne miejsce. A jego patronem niech będzie Władysław Bartoszewski, który budował właśnie symboliczne, ale trwałe mosty między narodami – podkreśla marszałek województwa.

Ilustrująca tę ideę Międzynarodowa Nagroda Mostu / Internationale Brückepreis der Europastadt Gӧrlitz-Zgorzelec została przyznana Władysławowi Bartoszewskiemu w 2002 r. Polski dyplomata angażował się w wiele społecznych, kulturalnych i edukacyjnych inicjatyw. Został zapamiętany jako jeden z promotorów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Collegium Polonicum w Słubicach. Wielokrotnie gościł na pograniczu i w stolicy Niemiec.  Był lubiany i szanowanych przez samorządowców. Stąd inicjatywa Pomorza Zachodniego, by w wyjątkowy sposób uhonorować zmarłego 24 kwietnia 2015 roku polityka.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwrócił się już w tej sprawie do władz Kraju Związkowego Brandenburgia.

Znajdujący się w Siekierach most kolejowy od kilkudziesięciu lat nie jest eksploatowany.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

A historia tej przeprawy sięga 1892 roku! Był to ważny szlak transportowy do i z Berlina. W 1945 r. konstrukcja została zniszczona przez wycofujące się wojska niemieckie. Po wojnie most odbudowano, ale był on wykorzystywany sporadycznie, podczas manewrów wojskowych. Od 2004 roku, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, zaczęto mówić o otwarciu tej transgranicznej trasy. Pomysły zamieniły się w konkrety, kiedy obiektem zajął się Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. W 2018 r. ZPKWZ podpisał umowę z niemiecką gminą Barnim – Oderbruch i rozpoczęła się modernizacja mostu.

Powstała tam ścieżka pieszo-rowerowa, miejsca odpoczynku dla turystów, platforma widokowa. Praca po polskiej stronie już się zakończyły. Niemiecka część inwestycji powinna być gotowa do końca tego roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl