Wieża widokowa nad Odrą nową atrakcją Pomorza Zachodniego

11:24

W pobliżu miejscowości Chlewice (gmina Boleszkowice) powstanie wieża widokowa, z której będzie można podziwiać walory naturalne rzeki Odry.

Podpis pod dokumentem z ramienia Województwa Zachodniopomorskiego złożył wicemarszałek Jarosław Rzepa. Umowę na dofinansowanie przygotowywanego projektu budowlanego wieży widokowej sygnowali także dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego Dorota Janicka oraz Jan Krzywicki wójt Gminy Boleszkowic.

Wieża została zaplanowana w złożonym do Programu INTERREG VA projekcie pt. „Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” i ma zostać zlokalizowana nad brzegiem Odry w pobliżu miejscowości Chlewice, w gminie Boleszkowice.

Celem projektu jest kontynuacja transgranicznego, zrównoważonego rozwoju turystyki poprzez stworzenie nowej infrastruktury dla turystyki wodnej oraz wspólne działania promocyjne i marketingowe. Głównymi zamierzeniami projektowymi po polskiej i niemieckiej stronie Odry są: stworzenie sieci naturalnych miejsc odpoczynku, zakup tratwy solarnej, rozszerzenie oferty Centrum Turystyki Wodnej, budowa wież widokowych, opracowanie trójjęzycznych tablic informacyjnych, udostępnienie zwiedzającym bogatej oferty multimedialnej oraz wydanie publikacji.

Partnerem niemiecko-polskiego projektu i beneficjentem środków na działania w województwie zachodniopomorskim będzie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, a po stronie niemieckiej Miasto Schwedt i Park Narodowy Doliny Dolnej Odry.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego