Wdrażanie RPO WZ 2014-2020. Co nas czeka w 2018 roku?

14:49
RPO WZ 2014-2020
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

O tym jak region radzi sobie z wdrażaniem Programu Regionalnego i co przyniesie 2018 rok opowiadał dziś marszałek Olgierd Geblewicz.

W perspektywie unijnej RPO WZ 2014-2020 Pomorze Zachodnie ma do dyspozycji alokację w wysokości około 1,6 miliarda euro, czyli blisko 6,4 miliarda złotych. Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, z wielomilionowego wsparcia skorzystali już przedsiębiorcy, lokalne samorządy, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, spółki kolejowe, szpitale, kościoły czy wspólnoty mieszkaniowe.

Jak będzie w przyszłym roku?

Podczas dzisiejszego śniadania prasowego marszałek województwa podkreślał, że zbliżający się 2018 rok będzie bardzo obfity jeśli chodzi o nabory wniosków.

Planujemy ogłosić 25 takich postępowań. Ich wartość wyniesie blisko 700 milionów złotych, czyli ponad 10% alokacji – mówił Olgierd Geblewicz.

Dzięki ich realizacji na koniec przyszłego roku region będzie mógł pochwalić się prawie 160 ogłoszonymi naborami i zaangażowaniem 88% przyznanej alokacji, czyli ponad 5,8 miliarda złotych. Konkursy uwzględniają dofinansowanie m.in. na innowacje i nowoczesne technologie, ochronę środowiska, turystykę, rynek pracy, edukację, infrastrukturę społeczną i publiczną.

Dużo będzie się dziać dla przedsiębiorców czy to w zakresie infrastruktury badawczej np. dla uczelni wyższych czy tworzenia nowych miejsc pracy w Specjalnej Strefie Włączenia. Stawiamy także na rewitalizację, budowę mieszkań chronionych i rozwój sektora stoczniowego – informował marszałek województwa. – Mocny zastrzyk gotówki przeznaczony będzie na gospodarkę niskoemisyjną i termomodernizację, sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków, odpady komunalne, ale także aktywizację bezrobotnych i integracje osób wykluczonych poprzez ZAZ-y i podmioty ekonomii społecznej, wyrównywanie szans edukacyjnych, a nawet poprawę stanu dostępu do opieki przedszkolnej – dodawali Kinga Jacewicz, dyrektor Wydziału Wdrażania Środowiskowego RPO i Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Szczegółowe informacje na temat dotychczasowych działań w perspektywie unijnej RPO WZ 2014-2020 oraz planów na przyszłość można znaleźć w specjalnej prezentacji.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl