W Koszalinie powstanie nowoczesne centrum nauki

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Politechnika Koszalińskiego łączą siły. W Koszalinie ma powstać nowoczesne i prężnie działające centrum nauki. We wtorek (7 bm.), w siedzibie uczelni, podpisano list intencyjny w sprawie współpracy. Podpisy na dokumencie złożyli: marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz rektor prof. dr hab. Danuta Zawadzka i kanclerz Artur Wezgraj.


Województwo Zachodniopomorskie i Politechnika Koszalińska chcą razem współpracować i podjąć działania na rzecz utworzenia w Koszalinie Zachodniopomorskiego Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Placówka ma zajmować się głównie ekologią, o czym mówił na konferencji marszałek Olgierd Geblewicz.

Województwo Zachodniopomorskie ma wielki potencjał, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Jesteśmy największym producentem odnawialnej energii w Polsce.  Jesteśmy też regionem, który statystycznie, na tle kraju, ma bardzo dobrą jakość powietrza. Mamy dużą lesistość. I mamy co chronić. Chcemy to robić jeszcze lepiej. Dla nas i dla przyszłych pokoleń. Chcemy być liderem niebieskiego i zielonego wzrostu, a więc wzrostu wynikającego z naszego nadmorskiego położenia, zasobów zielonych i ochrony środowiska. Realizując naszą misję, chcemy w Koszalinie zbudować centrum w zakresie promocji rozwiązań proekologicznych gospodarki w obiegu zamkniętym – zaznaczył marszałek Olgierd Geblewicz.

Nowa jednostka ma również łączyć świat nauki ze światem biznesu. Ma też w niej znaleźć się oferta dla najmłodszych.

Wierzę, że ten projekt będzie ciekawą opcją dla Koszalina w zakresie zarówno edukacji dzieci i młodzieży, jak i rozwijania komponentu badawczo-rozwojowego. Silnie rozmawiamy o doradztwie dla przedsiębiorstw  i dla mieszkańców. Jeśli chodzi o energetykę  to jest to temat bardzo topowy. To centrum świetnie wpisuje się w to, co się aktualnie dzieje. Nasze plany są dynamiczne. Będziemy łączyć potencjały – mówiła Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. Danuta Zawadzka.

Organem założycielskim i prowadzącym nowej jednostki ma być Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.  Podpisy na dokumencie, to początek drogi do rozpoczęcia prac nad utworzeniem nowej instytucji.

Nowe centrum będzie flagowym projektem przyszłej perspektywy finansowej. W najbliższym czasie prowadzone będą prace koncepcyjne, następnie zostanie ogłoszony konkurs architektoniczny.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl