Z pomocą funduszy RPO WZ 2014-2020 odtworzona zostanie w Jamnie zagroda z II połowy XIX wieku, która będzie swoistym muzeum etnograficznym.

Jamno wybrane zostało do projektu nieprzypadkowo, bo to historyczne, wyróżniające się oryginalnym, niepowtarzalnym dziedzictwem kulturowym miejsce. Rekonstrukcja pozwoli odtworzyć typową dla zabudowy jamneńskiej chałupę mieszkalną przeznaczoną na ekspozycję muzealną oraz budynek inwentarski, w którym prowadzona będzie działalność edukacyjno-rekreacyjna. To w nim odbywać się będą lekcje miejscowego haftu, plecionkarstwa i ornamentyki meblowej. Nie zabraknie tu także sali kinowo-wykładowej oraz pieca chlebowego służącego do warsztatów wyrobu pieczywa. Ponadto w ramach realizacji projektu nakręcony zostanie film poświęcony kulturze wsi wraz z wykonaniem aplikacji „Z Julkami w chacie jamneńskiej” wykorzystującej lokalną legendę oraz stworzona będzie trasa rekreacyjna pn. „Śladami pozostałości historycznych zabudowań w Jamnie”.

Nowa kulturalna infrastruktura ma służyć np. turystom przebywającym, szczególnie w okresie letnim, w pasie nadmorskim. Z szacunków wynika, że tę atrakcję może rocznie odwiedzić do 5 tys. osób. Okres realizacji projektu przewidziano od maja 2017 do grudnia 2018 roku. Koszt całej inwestycji wyniesie około 5,3 mln zł, z czego dofinansowanie UE to blisko 2,5 mln zł.

Serdecznie dziękuję za pomoc i dofinansowanie. To szczególny dla nas projekt. Wierzę, że będzie to jedno z najpiękniejszych miejsc w Koszalinie, jeśli chodzi o propagowanie kultury, historii i edukacji. Chciałbym również, aby była to największa atrakcja w Koszalinie. To właśnie w tym miejscu będziemy organizowali np. coroczne jarmarki świąteczne. Ponadto planujemy uzupełnić tę niemałą inwestycję o remont pobliskiego kościoła – podkreślił prezydent Piotr Jedliński.

Zadanie będzie realizowane w ramach 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego