W Drawsku Pomorskim powstanie nowe muzeum

Nowe muzeum będzie miało swoją siedzibę w XVII-wiecznym magazynie solnym, który zostanie przebudowany. Zaplanowano również zakup wyposażenia.

Budynek magazynu solnego powstał ok. 1700 roku po wielkim pożarze miasta w 1696 roku. Przyszła siedziba muzeum ma drewnianą konstrukcję ryglową wypełnioną cegłą. Obiekt wzniesiono prawdopodobnie na potrzeby istniejącej w XVII w. w Drawsku Pomorskim faktorii solnej.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, projekt rewitalizacji magazynu solnego zakłada wykonanie nowych fundamentów, a także ścian parteru oraz poddasza, wymianę dachu, stropu, podłóg i posadzek. Wyremontowane zostaną także drzwi i okna. Nowe Muzeum Regionalne otrzyma również wyposażenie i sprzęt.

Inwestycja ma kosztować prawie 2,8 miliona złotych, z czego 2,3 miliona złotych będzie stanowiło dofinansowane unijne ze środków RPO WZ 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko i burmistrza Drawska Pomorskiego Marek Tobiszewski.

Nowe muzeum ma być gotowe w październiku 2018 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl