Urząd Marszałkowski apeluje o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego dąży do zminimalizowania skutków katastrofy ekologicznej na Odrze. Środki ochrony osobistej, narzędzia do usuwania martwych ryb czy paliwo do łodzi to wyposażenie, które jest niezbędne do podjęcia działań na rzece. Tym razem trafi ono do Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie. Dodatkowo Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego apeluje do premiera o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej lub specustawy, która pozwoli m.in. na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców, którzy stracili nagle źródło utrzymania.

Odra – sprzęt dla służb w drodze

Jak mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz – pomoc dla służb i wszystkich osób, które zajmują się minimalizowaniem strat jest niezbędna.

 – W obliczu katastrofy ekologicznej na Odrze i intensywnych akcji prowadzonych na rzece, niezbędna jest dodatkowa pomoc. W pierwszej kolejności przekazaliśmy sprzęt, niezbędny do usuwania skutków zanieczyszczenia Odry, do gryfińskich OSP, tam, gdzie sytuacja była najgorsza. Kolejny sprzęt przekażemy szczecińskiemu Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. Musimy być przygotowani na to, co wydarzy się w ciągu najbliższych dni czy godzin na różnych odcinkach Odry. Patrząc na doświadczenia kolegów samorządowców widzimy, że problemy miały różne nasilenie na poszczególnych odcinkach rzeki.

Szczeciński okręg PZW otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego 50 tys. zł. Dzięki wsparciu finansowemu możliwy będzie m.in. zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i narzędzi do usuwania martwych ryb, paliwa do łodzi czy wyposażenia dla straży rybackiej. To kolejne wsparcie od Urzędu Marszałkowskiego, które ma pomóc w zakupie sprzętu niezbędnego do usunięcia skutków katastrofy. W ubiegłym tygodniu marszałek województwa zdecydował o zakupie i przekazaniu sprzętu, o wartości 50 tys. zł, strażakom-ochotnikom z powiatu gryfińskiego. Dzięki temu udało się zakupić m.in. rękawice, fartuchy czy wysokie kalosze tzw. wodery.

 Zarząd Województwa chce stanu klęski żywiołowej

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oprócz podjęcia działań mających na celu minimalizowanie skutków katastrofy chce wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na okres 30 dni. Jeśli to nie będzie możliwe, Zarząd Województwa apeluje o wprowadzenie tzw. specustawy, która da narzędzia do przeciwdziałania skutkom katastrofy. Jak piszą przedstawiciele władz wojewódzkich w swoim oświadczeniu – siły jakimi dysponuje samorząd, Polski Związek Wędkarski i organizacje pozarządowe są nieadekwatne do rozmiarów kataklizmu. Władze lokalne zaznaczają, że nadzwyczajne środki i współpraca organów państwowych i samorządowych jest konieczna.

Zarząd podkreślił również, że Odra to źródło utrzymania wielu firm i osób fizycznych z wielu branż. W obliczu katastrofy – zostali pozbawieni źródła utrzymania z dnia na dzień. Województwo chciałoby w tej sytuacji wprowadzenia specjalnej ustawy, która umożliwi ochronę przedsiębiorców oraz wypłacenie im odszkodowań.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wód Polskich o przedstawienie pełnych informacji nt. aktualnego stanu Odry. Oprócz tego Olgierd Geblewicz wprowadził od 13 sierpnia do 30 września zakaz amatorskiego uprawiania połowu ryb na rzece Odrze i Jeziorze Portowym. Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego powierzono z kolei monitoring sytuacji oraz udokumentowanie skutków zanieczyszczenia rzeki. Wspólnie z marszałkami województw nadodrzańskich zapowiedział także powołanie międzyregionalnego zespołu eksperckiego, którego zadaniem będzie diagnoza obecnego stanu ekosystemu Odry, a także opracowanie programu długofalowych działań naprawczych.

 Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl