Stargardzki Budżet Obywatelski 2017 – wyniki

09:00
stargard_001

1___images_stories_miasto_2016_06_06__dsc0021.jpg

Tereny rekreacyjno-sportowe i oświetlenie przy szkołach, przebudowa ulic, budowa sygnalizacji świetlnej, ogród różany, budowa i rozbudowa placów zabaw, miejsce z historią w tle – to inicjatywy, których realizacja w ramach Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2017 poprawi i uprzyjemni życie w Stargardzie.

Podczas niedzielnego Festynu na Ulicy Magicznej, na głównej scenie, nastąpiło ogłoszenie zwycięzców czwartej już edycji SBO i prezentacja ich projektów.

Jak informował Piotr Styczewski z Biura Prezydenta Miasta, w głosowaniu na zgłoszone pomysły uczestniczyło 10 085 stargardzian („złoty głos” oddało 6 356 mieszkańców). Po policzeniu głosów okazało się, że zrealizowanych zostanie 10 inwestycji. W ciągu poprzednich trzech edycji było ich łącznie 23.

– Dziękuję za zainteresowanie budżetem obywatelskim, bo tak naprawdę on służy nam wszystkim – mówił prezydent Sławomir Pajor, któremu towarzyszyli wiceprezydent Ewa Sowa i sekretarz miasta Zdzisław Rygiel.

Oto zwycięskie projekty:

Obszar nr 1 – Zachód – Letnie

AB… Centralny plac rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży – etap I – teren przy Szkole Podstawowej nr 7, wnioskodawca – Jacek Jankowski, koszt – 300 tys. zł (fot. 3);

Obszar 2 – Chopina

1. Aranżacja i wykonanie oświetlenia dla istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 4, wnioskodawca – Janusz Borowski, koszt – 70 tys. zł;

2. Kompleksowa przebudowa ulicy Węgierskiej na odcinku od ul. Czeskiej do ul. Jugosłowiańskiej wraz z przebudową chodników i miejsc parkingowych – wnioskodawca – Krzysztof Furmańczyk, koszt – 230 tys. zł.

Obszar nr 3 – Śródmieście

Kompleks rekreacyjno-sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3, wnioskodawca – Agnieszka Zaręba, koszt – 300 tys. zł.

Obszar nr 4 – Stare Miasto

1. Ogród różany w Parku Jagiellońskim, wnioskodawcy – Alicja Koźlik i Joanna Wenz, koszt – 150 tys. zł;

2. Bezpieczna droga do szkoły – budowa sygnalizacji świetlnej naprzeciwko Szkoły Muzycznej – ;Ratuszem, wnioskodawca – Anna Szymańska, koszt – 100 tys. zł

3. Osetno – fajne miejsce z historią w tle, wnioskodawca – Tomasz Terebecki, koszt – 30 tys. zł

4. Rozbudowa placu zabaw w Parku Jagiellońskim, wnioskodawca Michał Słaby, koszt – 20 tys. zł.

Obszar nr 5 – Pyrzyckie

Bezpieczna droga do szkoły – modernizacja ul. Wierzyńskiego w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, wnioskodawcy – Maria Dziadowicz, Judyta Młynarczyk, Wojciech Seredyński, Krystian Kowalski, koszt – 300 tys. zł.

Obszar nr 6 – Kluczewo-Lotnisko

Budowa placu zabaw dla dzieci z uwzględnieniem działań na rzecz zieleni, z ujęciem alejek parkowych, wnioskodawca – Izabela Kowalska, koszt – 300 tys. zł.

 

Więcej informacji ze Stargardu na stronie portalu Stargardzka.pl.