Samorząd województwa chce przeznaczyć 25 mln zł na pomoc dla szkół i samorządów

Samorząd województwa zachodniopomorskiego chce przekazać gminom i powiatom z naszego regionu 25 mln zł na pomoc w przygotowaniu szkół do jesiennego powrotu uczniów. Środki mają zostać uruchomione w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego, ale zgodę musi wyrazić jeszcze Komisja Europejska.  

Trwająca wciąż epidemia koronawirusa sprawia, że konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa w instytucjach opieki nad najmłodszymi dziećmi i w placówkach edukacyjnych z naszego regionu. Środki, które planuje uruchomić samorząd województwa mają być przeznaczone m.in. na zakup środków ochrony osobistej oraz środków i sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji.

– Jesienią uczniowie najprawdopodobniej wrócą do szkół. Wszystkie samorządy, które odpowiadają za edukację mają świadomość, jak wiele działań należy podjąć, by wszystko przebiegło bezpiecznie, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Koszty będą olbrzymie, a przecież jeszcze przed pandemią rządowa subwencja nie pokrywała potrzeb samorządów. Zwróciliśmy się z prośbą do Komisji Europejskiej, by eurofundusze pozostające w naszym regionalnym programie pomogły w zapewnieniu bezpieczeństwa. Jeśli otrzymamy zgodę, to wsparcie Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego w regionie może odczuć prawie ćwierć miliona uczniów i nauczycieli – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Kwota wsparcia dla poszczególnych samorządów będzie zależała od liczby uczniów i nauczycieli na tle całego województwa. Wyliczenia mają zostać przygotowane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (SIO), czyli najbardziej aktualnej bazy danych prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uwzględniane będą osoby uczęszczające i zatrudnione w przedszkolach, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, szkołach muzycznych I stopnia, branżowych szkołach I stopnia, technikach, zespołach szkół i placówek oświatowych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze szkołami, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.

Jeśli Komisja Europejska da zielone światło, to wkrótce do samorządów z Pomorza Zachodniego trafi 25 mln zł. Środki będą pochodzić z RPO WZ 2014 – 2020.

Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach, w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego, samorząd województwa wsparł dziesiątkami milionów złotych placówki ochrony zdrowia, służby ratownicze, przedsiębiorców, pracowników czy uczelnie wyższe.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl