Ruszyło głosowanie internetowe na inicjatywy obywatelskie z Pomorza Zachodniego

Jakie inicjatywy obywatelskie otrzymają w tym roku dofinansowanie z Programu „Społecznik”? O tym zdecydują mieszkańcy Pomorza Zachodniego w internetowym głosowaniu, które potrwa do 12 grudnia br. Jedno działanie może zdobyć nawet 10 tys. zł. 

W tym roku o wsparcie ze środków programu „Społecznik 2019-2021” ubiegają się łącznie 92 inicjatywy o zasięgu regionalnym oraz powiatowym. Można oddać swój głos na jedną inicjatywę o zasięgu powiatowym (głosować może tylko mieszkaniec zamieszkujący dany powiat) oraz na trzy inicjatywy o zasięgu regionalnym.

Głosowanie odbywa się na stronie internetowej https://pomorzezachodnie.wybiera.pl. Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy Pomorza Zachodniego, którzy najpóźniej w dniu zakończenia głosowania będą mieli ukończone 16 lat. Aby głos był ważny, konieczne jest podanie swojego adresu email, daty urodzenia, powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a także wyrażenie niezbędnych zgód. Jedna osoba może zagłosować tylko raz.

Wsparcie będą mogły otrzymać tylko te inicjatywy regionalne, które zdobędą minimum 200 głosów (w przypadku inicjatyw o zasięgu regionalnym) lub minimum 0,15% głosów mieszkańców danego powiatu (w przypadku inicjatyw o zasięgu powiatowym).

Wyniki głosowania poznamy 10 stycznia 2020 r., a zwycięskie inicjatywy będą realizowane od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl