Ruszają inwestycje na Odrze

Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i modernizacja polderu Marwickiego będą pierwszymi zadaniami realizowanymi przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Prace mają potrwać dwa lata.

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe od wielu lat jest priorytetem tak dla nas jak i Zarządu Melioracji.  W tym zakresie zrealizowano już inwestycje na takich rzekach jak Rega, Parsęta, Ina, czy na Zalewie Szczecińskim w sumie warte kilkaset milionów złotych. Królowa zachodniej Polski – Odra – była naszym wielkim wyzwaniem. To zadanie bardzo trudne, które nie byłoby możliwe gdyby nie Umowa o Odrze granicznej z Niemcami i porozumienie o finansowaniu z Bankiem Światowym – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Budowa wałów chroniących mieszkańców Chlewic i Porzecza oraz modernizacja polderu Marwickiego to jedno z trzech zadań za jakie odpowiadają zachodniopomorscy melioranci w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły” finansowanego ze środków Banku Światowego.

Odra będzie mogła się na tym terenie naturalnie rozlewać, ale zabezpieczymy miejscowość od tych dużych stanów wody. Wartość tego projektu to około 10 milionów zł, a całość inwestycji będzie kosztować ponad 140 milionów zł. To początek ostatecznego zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Odrze – wyjaśniał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

To niezwykle ważna inwestycje dla Gminy Boleszkowice, na której terenie będą prowadzone prace. Wójt Gminy dziękował za inwestycję i deklarował pełną współpracę podczas realizacji inwestycji.

Dzięki inwestycji powstanie wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli, którego zadaniem będzie ochrona przeciwpowodziowa Chlewic i zabezpieczenie około 80 osób oraz zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Wybudowany zostanie wał przeciwpowodziowy z przesłoną przeciwfiltracyjną o długości 2,366 km, który będzie stanowił ochronę mieszkańców wsi o powierzchni około 36 ha.

Z kolei celem modernizacji polderu Marwickiego jest ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Marwice, Krajnik, Krzypnica oraz części miasta Gryfino i takich zakładów przemysłowych jak Elektrownia Dolna Odra, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej a także oczyszczalni ścieków o łącznej powierzchni około 1500 ha. Dzięki inwestycji powstaną wały przeciwpowodziowe na długości ponad 5,6 km.

Energopol-Szczecin powinien zakończyć prace w ciągu 24 miesięcy, czyli do końca pierwszego kwartału 2019 r.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego