Rewolucja w e-usługach. 50 milionów złotych na geoportal regionalny

Uzyskanie decyzji, dostęp do map i planów zagospodarowania przestrzennego, możliwość złożenia wniosku i uiszczenia opłaty – to niektóre ze spraw, które będziemy można załatwić przez internet.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował dziś, że pracuje nad stworzeniem kompleksowego systemu e-usług, który obejmie nie tylko urząd i jego jednostki, ale także starostwa w całym regionie. Dziś w Szczecinie zostało podpisane porozumienie w tej sprawie między  Województwem Zachodniopomorskim oraz powiatami, które zaangażują się w projekt. Koszt planowanego przedsięwzięcia  ma wynieść ponad 50 milionów złotych.

Pod dokumentem złożyli dziś swoje podpisy, poza marszałkiem Olgierd Geblewiczem i członkiem zarządu województwa Ryszardem Mićką, przedstawiciele Szczecina, Koszalina oraz powiatów: białogardzkiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, polickiego, pyrzyckiego i wałeckiego (dzień wcześniej zrobił to starosta powiatu szczecineckiego). Wkrótce powinny pojawić się kolejne podpisy, gdyż swoje zaangażowanie w projekt zadeklarowały władze wszystkich powiatów regionu.

Co zyskamy dzięki projektowi?

Zakupiony sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie mają umożliwić obsługę mieszkańców i przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego w sprawach związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną. Co to oznacza w praktyce? Dostęp do baz danych przestrzennych, map, ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenów i wielu innych zbiorów za pośrednictwem internetu. Nie wychodząc z domu będziemy mogli załatwić część spraw w Urzędzie Marszałkowskim i starostwach powiatowych, związanych głównie z geodezją i kartografią.

Geoportal regionalny ma objąć również takie podmioty jak Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (np. zajęcie pasa drogowego – imprezy, wyścigi, przemarsze) i Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej.

Także starostwa powiatowe będą mogły zaoferować sporą liczbę usług w formie elektronicznej, np. wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków, za które będzie można zapłacić przez internet.

Będziemy mogli zaoferować mieszkańcom konkretne ułatwienia. Uzyskanie dokumentów, które teraz wymagają od nas czasu, po które często trzeba wiele razy pójść do urzędu. Zrobimy to w domu, będziemy mogli także zapłacić – tłumaczył  członek zarządu województwa Ryszard Mićko.

Cyfryzacja danych

W planach jest cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych w powiatowych ośrodkach geodezji i kartografii w województwie. Dzięki projektowi nastąpi też modernizacja i dostosowanie istniejących baz danych, a także tworzenie danych przestrzennych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, między innymi: Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500), Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Bazy Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej (BDSOG) oraz innych danych o charakterze przestrzennym.

Dzisiejsze porozumienie między partnerami projektu umożliwi złożenie wniosku do RPO, a kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy o dofinansowanie. Następnie zostanie wybrany inżynier kontraktu, przygotowana zostanie dokumentacja przetargowa, dzięki której wybrani zostaną wyłonieni wykonawcy. Zakończenie projektu planowane jest na 2021 r.

Projekt „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego” ma być realizowany przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego, więc środki unijne mogą pokryć nawet 85% wydatków.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl