Rekordowa ilość ofert pracy w Zachodniopomorskiem

08:43

6806 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej czekało w styczniu w Powiatowych Urzędach Pracy w Zachodniopomorskiem. Tak wielu propozycji dla bezrobotnych na początku roku w historii Pomorza Zachodniego jeszcze nie notowano. W ciągu miesiąca pojawiło się ponad 2,5 tys. nowych ofert, jest to najbardziej dynamiczny wzrost odnotowany do tej pory w regionie.

Tak wielu ofert pracy na początku roku jeszcze nie było. To naturalne następstwo deklaracji naszych inwestorów i zachodniopomorskich przedsiębiorców. I dobry prognostyk na rozpoczynające się rok. Spodziewamy się, że 2017 przyniesie liczne miejsca pracy m.in. w logistyce i transporcie, w produkcji przemysłowej czy turystyce. To inwestycje w Parkach Przemysłowych, w stworzonej tylko na Pomorzu Zachodnim Specjalnej Strefie Włączenia czy wzrastającej od lat branży turystycznej. Konsekwentnie stawiamy na rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego, bo tego najbardziej oczekują od nas mieszkańcy – mówi Marszałek Województwa Zachodnio-pomorskiego Olgierd Geblewicz.

Początek roku to naturalne spowolnienie na rynku pracy i wzrost stopy bezrobocia wynikająca z sezonowości oraz zakończenia okresu okołoświątecznego. Początek roku to również okres, w którym można zaobserwować zapotrzebowanie pracodawców na nowych pracowników. Od kilku lat na Pomorzu Zachodnim, systematycznie ono wzrasta. W pierwszym miesiącu 2017 r. przedsiębiorcy zgłosili blisko 7 tys. wolnych stanowisk do Powiatowych Urzędów Pracy. Takiej ilości ofert w styczniu jeszcze nie notowano. Do tej pory najlepszy początek roku na rynku pracy obserwowano w ubiegłym roku (5031), który to był rekordowy pod kątem najniższego bezrobocia (10,6%) w historii regionu, ale i wykazał, że zachodniopomorskie najdynamiczniej w kraju walczy z bezrobociem (spadek bezrobocia w ciągu roku o 2,3%).

Pozytywny wskaźnik potwierdza przedstawione przez Wojewódzki Urząd Pracy na początku 2017 r. badanie „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale  2017 r.”. Spośród 312 spytanych w badaniu podmiotów gospodarczych, zwiększenie całkowitego zatrudnienia zadeklarowało 22,7 % z nich, natomiast odsetek podmiotów przewidujących redukcję pracowników wynosiła 14,7%, prognoza netto zatrudnienia wyniosła więc 8%.

Według wstępnych informacji z PUP-ów, liczba bezrobotnych w styczniu w regionie wyniosła 70277 osób, czyli wzrosła o 4435 osób w stosunku do grudnia ubiegłego roku. WUP w Szczecinie wskazuje, że stopa bezrobocia w styczniu wzrośnie do około 11,7%. Warto przypomnieć, że rok temu wyniosła ona 13,8%.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego