Przystanek kajakowy i ścieżki rowerowe w Goleniowie

Po przygotowaniu projektu budowy ZAZ-u, tym razem władze Goleniowa stawiają na turystykę wodną i rowerową.

Budowa przystanku kajakowego na Inie w rejonie ulic Konstytucji 3 Maja i gen. Andersa oraz 11 km ścieżek rowerowych będzie dofinansowana z RPO WZ 2014-2020.

Do budżetu gminy wpłynie 6,5 mln zł. Wszystkie trzy inwestycje oszacowano na prawie 9 mln zł. Realizacja projektów w zakresie infrastruktury kajakowej i rowerowej wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”. Inwestycje zaplanowano na 2017 i 2018 rok.

Rzeka Ina zwraca się ku kajakarzom

Przystanek kajakowy wybudowany ma być na prawym brzegu rzeki Iny. W tym celu zagospodarowany zostanie teren rekreacyjny w rejonie ulic Konstytucji 3 Maja oraz gen. Wł. Andersa. Powstanie mała infrastruktura: wiaty rekreacyjne, wiaty na kajaki, ławki, stoły, kosze, stojaki rowerowe, ciągi komunikacyjne i oświetlenie. Projekt, którego zakończenie przewidziano na sierpień 2018 roku, będzie realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt inwestycji samorząd Goleniowa oszacował na 1,5 mln zł. Pomoc RPO WZ 2014-2020 to prawie 250 tys. zł.

Wszyscy na rower

W ramach dwóch projektów przybędzie w mieście prawie 11 km tras dla cyklistów. Pierwszy blisko 3-kilometrowy odcinek powstanie od ulicy Stargardzkiej przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa. Druga trasa – około 8 kilometrów – połączy Lubczynę z Goleniowskim Parkiem Przemysłowym na wysokości Łozienicy. Nowe odcinki ścieżek uzupełnią sieć dróg dla rowerów w gminie, pozwolą na sprawniejszą komunikację do ważnych miejsc, jak centrum bądź dworzec, ale także stanowić będą alternatywną formę transportu z domu do pracy. Oba przedsięwzięcia warte są w sumie 7,3 mln zł. RPO WZ 2014-2020 dołoży ponad 6,2 mln zł. Budowa krótszego odcinka zakończy się w listopadzie br., a dłuższego w listopadzie 2018 roku.

Podpisanie umów gwarantujących przyznanie funduszy odbędzie się w piątek, 31 marca br.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego