Przedsiębiorcy, bądźcie innowacyjni!

Co nowego dla firm w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego?

Rozbudowali linie technologiczne, ulepszyli produkty i pozyskali nowe rynki zbytu. Stworzyli miejsca pracy, zadbali o wykształcenie kadr, a przy tym zdobyli doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji. Przedsiębiorcy zachodniopomorscy mają pomysły i energię do rozwoju. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego ma nadal wspierać ich innowacyjność dla dobra gospodarki.

inteligentne-specjalizacje

Nie sposób wyobrazić sobie sprawnie działającej gospodarki bez rozwijającej się przedsiębiorczości. To firmy bowiem stanowią jej główną siłę napędową, a rolą rządzących jest przede wszystkich wspierać tych, którzy te firmy prowadzą.

 Jednym z narzędzi wsparcia są dotacje.

–  W latach 2014-2020 większość projektów musi wpisywać się w regionalne i inteligentne specjalizacje – akcentuje Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Inteligentne Specjalizacje – Bo nie każdy jest dobry we wszystkim!

To nowość w obecnej perspektywie finansowej. Dla konkursów ogólnopolskich powstał Krajowy Wykaz Inteligentnych Specjalizacji, natomiast dla programów regionalnych opracowano wykazy odzwierciedlające dodatkowo specyfikę poszczególnych obszarów Polski. Należy skupić się wspieraniu dziedzin i branż o największym potencjale rozwojowym – to naczelna zasada, jaka przyświecała ekspertom opracowującym te wykazy.

Na co zatem postawiono w zachodniopomorskim?

Obszary regionalnych specjalizacji:

 1. Biogospodarka,
 2. Działalność morska i logistyka,
 3. Przemysł metalowo-maszynowy,
 4. Usługi przyszłości (branża ICT, IT, KPO, przemysły kreatywne),
 5. Turystyka i zdrowie (turystyka medyczna, uzdrowiskowa, Spa & wellness).

Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego (stan na kwiecień 2016 r.):

 1. Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 2. Zaawansowane wyroby metalowe,
 3. Produkty drzewno-meblarskie,
 4. Opakowania przyjazne środowisku,
 5. Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 6. Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 7. Multimodalny transport i logistyka,
 8. Produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Uwaga Przedsiębiorcy!

Jeśli chcecie Państwo pozyskać dotację, należy sprawdzić, do kogo kierowany jest konkurs i  jakie są  jego zasady. Unikniecie w ten sposób niepotrzebnych kosztów związanych z opracowaniem wniosków –   zwraca uwagę  Wojciech Łebiński, p.o. dyrektora Wydziału Wdrażania RPO w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.

Niektóre Ułatwienia dla firm w latach 2014-2020

Wnioski on-line

 Nie musisz już drukować dokumentacji!

Formularz wniosku i załączniki w wersji elektronicznej wysyła się on-line!

 

Aby złożyć wniosek, należy opublikować go w serwisie oraz  dostarczyć do instytucji organizującej konkurs tylko jedną wydrukowaną i podpisaną przez wnioskodawcę kartkę papieru, tzw. „pisemny wniosek o przyznanie pomocy”, która potwierdza skuteczne złożenie wniosku.

 

Instrukcje dotyczące wypełnienia wniosku udostępnione są wraz z każdym ogłoszeniem o konkursie.

Dostęp do Serwisu Beneficjenta jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.wzp.pl lub bezpośrednio poprzez adres https://beneficjent.wzp.pl.

Rozliczanie wydatków w Systemie SL

Dane dotyczące wydatków oraz wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające ich poniesienie przekazywane są za pośrednictwem systemu. Tak też bez zbędnych kosztów przebiega komunikacja pomiędzy wnioskodawcą i instytucją.

 

Jak działa system oraz jakie są wymagania dotyczące dokumentów, określa każda z instytucji.

 

Instrukcja dotycząca rozliczania wydatków w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Zach. dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-wytycznymi-programowymi-14o-programie/zapoznaj-sie-z-wytycznymi-programowymi-14.

Dostęp do systemu SL2014 możliwy jest poprzez adres: https://sl2014.gov.pl.

Rozliczanie zaliczek do 12 m-cy

Zaliczki wypłacane są w celu finansowania wydatków kwalifikowanych, dzięki czemu beneficjenci mogą ograniczyć zaciąganie zobowiązań ze źródeł zewnętrznych, np. pożyczek/kredytów.

Szczegółowe zasady dotyczące możliwości finansowania projektów z zaliczek udostępnione są wraz z każdym ogłoszeniem o konkursie.

 

 

 

 

 

Zmienił się także sposób oceny wniosków. W poprzedniej perspektywie finansowej podlegały one weryfikacji formalnej i merytorycznej.

– Obecnie podzielono ocenę na wstępną, oraz  merytoryczną I i II stopnia – wyjaśnia Wojciech Łebiński z Urzędu Marszałkowskiego. – Większa część oceny projektów przeprowadzana jest teraz przez pracowników Wydziału Wdrażania RPO. 

Aktualne i planowane konkursy

31 października ogłoszony został konkurs z osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie w ramach RPO WZ. Chodzi o

 • Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych i inteligentnych specjalizacji .

Jeśli  masz mikro, małą lub średnią firmę, a Twój pomysł przyczyni się do:

– powstania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu albo usługi,
– zwiększenia efektywności produkcji lub też
– zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

i dodatkowo działasz w jednej z wymienionych wyżej Inteligentnych Specjalizacji:

sprawdź pozostałe warunki regulaminu i jeśli się kwalifikujesz, pisz wniosek!

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

– 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;

– 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 400 tys zł. Maksymalnie można otrzymać 4 mln zł.Dokumenty przyjmowane będą  od 1.12.2016 do 31.01.2017. Pytania do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie można  kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod nr 91 44 11 100.

Przed końcem 2016 r. ma ruszyć kolejny konkurs dla przedsiębiorców w ramach

 • Działania 1.1 Typ 2  Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej – planowane ogłoszenie 15 grudnia 2016 r. Wnioski przyjmowane mają być przez 2 miesiące począwszy od 16 stycznia 2017.

Szczegółów szukaj na www.rpo.wzp.pl. Informacje również w regionalnych punktach informacji Funduszy Europejskich.

Skorzystali z dotacji

fotogugulski-70
Fot. źródło: archiwum Q4Glass

Dotacje są niczym zastrzyk finansowy, pozwalają na przyspieszenie planowanych inwestycji – twierdzi Piotr Hajdamowicz, dyrektor zarządzający w firmie Q4Glass w Koszalinie. – Za kilka dni podpisujemy umowę na realizację piątego już projektu. Tym razem w ramach wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zamierzamy zrealizować zadanie pod nazwą „Innowacyjne wielkogabarytowe szyby fasadowe”.  

Jeśli miałbym coś poradzić firmom, które chcą ubiegać się o wsparcie,  to powiem, że warto próbować. Zwłaszcza, gdy chodzi o wysoką wartość inwestycji. Sami nauczyliśmy się pisać projekty, rozliczać wnioski o płatność i możemy liczyć na specjalistów z Urzędu Marszałkowskiego. Zaczynaliśmy od dotacji na udział w targach branżowych, dziś rozwijamy się technologicznie. Bez Funduszy Europejskich nie byłoby takiej dynamiki.

***

Klinika Stomatologiczno-Ortodontyczna  EuroDent z Kołobrzegu skorzystała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  w perspektywie finansowej w latach 2007-2013. W 2009 r. przyznano jej dotację w ramach wspierania innowacyjnego rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Dotacja pomogła nam stworzyć klinikę stomatologiczną, która w chwili jej otwarcia, była jedną z najnowocześniejszych na Pomorzu – opowiada Artur Gliszczyński, współwłaściciel kołobrzeskiego EuroDentu. – Przystosowaliśmy pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy o zakup amerykańskiego sprzętu wysokiej klasy. Dzięki temu osoby na wózkach  nie muszą z nich wstawać podczas wizyty. Zakupiliśmy pantomogram i radiowizjograf, aby zapewnić naszym pacjentom kompleksową obsługę.

fot-2
Fot. EuroDent przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażono w sprzęt pozwalający na kompleksową obsługę pacjentów. Źródło: www.projektyrpo.wzp.pl

– Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymaliśmy w formie refundacji, najpierw wymagane było  uzyskanie kredytu. Z pewnością ogromnym ułatwieniem zarówno dla nas, jak i dla innych przedsiębiorców spoza Szczecina, byłoby uruchomienie dodatkowych punktów obsługi urzędowej w regionie. Mielibyśmy ułatwiony kontakt i możliwość szybszego dotarcia do Urzędu Marszałkowskiego w celu dopełniania niezbędnych formalności w trakcie procesu pozyskiwania dotacji i realizacji projektów.

Artykuł sponsorowany