Prawie 6 mln zł na podwyżki dla maszynistów i konduktorów od samorządu

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał z POLREGIO SA aneks do umowy na realizację kolejowych przewozów pasażerskich, zapewniając spółce dodatkowe środki w wysokości 5 mln 708 tys. zł na zwiększenie wynagrodzeń pracowników. To druga transza podwyżek wynegocjowanych ze związkami zawodowymi.

Pracownicy Zachodniopomorskiego Zakładu POLREGIO SA od stycznia 2023 r. otrzymają wynagrodzenia większe o 300 zł netto. Podwyżki obejmują maszynistów, drużyny konduktorskie, pracowników utrzymania technicznego taboru oraz pracowników administracji.

Przy galopującej inflacji, rosnących z miesiąca na miesiąc kosztach życia – konieczne są podwyżki wynagrodzeń. Choć samorządy nie odpowiadają za kryzys gospodarczy, ponoszą jego koszty. Musimy znaleźć środki w budżecie. Na podwyżki dla maszynistów, konduktorów i innych pracowników kolei regionalnej przeznaczymy prawie 6 milionów złotych – informuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zapewnienie środków na wzrost wynagrodzeń pracowników ma formę aneksu do umowy z POLREGIO SA na realizację kolejowych przewozów pasażerskich na Pomorzu Zachodnim. Decyzję w tej sprawie Zarząd Województwa podjął 26 stycznia.

Aneks uwzględnia drugą transzę podwyżek zagwarantowanych porozumieniem płacowym zawartym 13 maja 2022 roku przez Zarząd spółki POLREGIO S.A. ze związkami zawodowymi pracowników kolei.

Pierwsza podwyżka miała miejsce w maju ubiegłego roku i wyniosła 400 zł netto. Majowe porozumienie zakończyło wówczas przeciągający się spór zbiorowy i poważną groźbę strajku kolejarzy zatrudnionych w POLREGIO.

Środki na sfinansowanie rosnącego deficytu w przewozach kolejowych z powodu wzrostu kosztów wynagrodzeń pracowników operatora zostały uwzględnione w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok. POLREGIO otrzyma 5 mln 708 tys. złotych.

Tegoroczny budżet na dofinansowanie deficytu POLREGIO S.A. w realizacji kolejowych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim opiewa na kwotę 148 mln 200 tys. zł. Aneks nie zamyka w sposób ostateczny uzgodnień  związanych z akceptowalnym dla samorządu poziomem kosztów funkcjonowania regionalnego przewoźnika w 2023 roku.

/Źródło: Urząd Marszałkowski WZ/