Powstał pierwszy w Polsce raport o sytuacji osób LGBT+ na Pomorzu Zachodnim

Powstała pierwsza w Polsce regionalna diagnoza dotycząca sytuacji osób LGBTQ+. Ma posłużyć organizacjom pozarządowym, instytucjom i samorządom w tworzeniu kolejnych działań. Raport  przygotowało Stowarzyszenie Lambda  oraz naukowczynie z Uniwersytetu Szczecińskiego.


Raport oparty został na badaniu przeprowadzonym w województwie zachodniopomorskim w roku 2021 na próbie 1074 osób i poszerzonym o wywiady pogłębione. Jest to pierwsza w Polsce diagnoza regionalna sytuacji osób LGBTQ+, przeprowadzona na taką skalę i zarazem pierwsza sfinansowana w 90% ze środków samorządowych.

W realizacji badania uczestniczyły naukowczynie z Uniwersytetu Szczecińskiego: dr Barbara Chojnacka i dr Edyta Sielicka oraz Monika Pacyfka Tichy i inne osoby aktywistyczne ze Stowarzyszenia Lambda Szczecin.

Opracowane przez Stowarzyszenie dane są dostępne on-line: lambda.szczecin.pl

Nie jest to pierwsze działanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w które zaangażowane jest w tym roku Stowarzyszenie Lambda Szczecin. Organizacja w ubiegłym roku otrzymała dotację, którą przeznaczyła na realizację projektu „Rodzicielska Akceptacja – pozwólmy dzieciom żyć”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl