Ponad milion złotych na zabytki Pomorza Zachodniego

13:58
Kościół Mariacki w Gryficach. Fot.: Sławomir Mariusz Jacko/Wikipedia.org (CC BY 3.0)

Ponad milion złotych trafi na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Pomorza Zachodniego.

Ze wsparcia skorzystają gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne.

Do udziału w konkursie uprawniony był każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji na jedno zadanie nie mogła przekroczyć 100 tysięcy zł.

Pula działania przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi dokładnie 1 150 000 zł.

Listę projektów, które otrzymały dofinansowanie można znaleźć TUTAJ.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego