Ponad 61 milionów złotych na aktywność społeczno – zawodową

11:49

Otwiera się szansa powrotu na rynek pracy przed zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnymi. Ponad 61 mln zł trafi do ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie w Zachodniopomorskiem. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 uruchomił na początku grudnia Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

25% uczestników programu powinna rozpocząć aktywne poszukiwanie pracy a ponad 15% ma pracę zawodową rozpocząć. To główne cele wyznaczone w konkursie na dofinansowanie działań integracyjnych. Przewiduje się, że blisko 1/3 osób objętych wsparciem zdobędzie kwalifikacje zawodowe.

Działania integracyjne o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym, to szeroko rozumiany zakres projektów, które mogą być wsparte środkami z RPO 2014-2020. Chodzi przede wszystkim o przywrócenie lub wzmocnieniem takich kompetencji społecznych, jak zaradność, samodzielność i aktywność społeczna. Wsparcie długotrwale bezrobotnych może obejmować również wyposażenie w umiejętności zawodowe, przebranżowienie, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy, wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych uniemożliwiających aktywne funkcjonowanie na rynku pracy i w społeczeństwie.

W ramach +działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej – typ 2, udostępniono na dofinansowanie projektów 61 550 961 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%. Wnioski można składać do 2 stycznia 2017 r.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego