Ponad 20 mln zł dofinansowania na dożywianie dla zachodniopomorskich gmin

Zachodniopomorskie gminy otrzymają 20 mln 235 tys. zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacje pokryją od 60 do 80 procent kosztów dożywiania.

Program ma pomóc w zapewnieniu posiłku dzieciom i osobom potrzebującym. Umowy z zachodniopomorskimi gminami podpisał wojewoda Tomasz Hinc.

„Posiłek w szkole i w domu” to realne wsparcie z budżetu państwa dla gmin, których jednym z obowiązków jest dożywianie dzieci i osób, które nie są w stanie zapewnić sobie posiłku we własnym zakresie – mówi wojewoda Tomasz Hinc. – Pomoc gmin polega na organizowaniu posiłków, a także na przekazywaniu potrzebującym produktów żywnościowych lub pieniędzy na ich zakup.

Dotacja jest przyznawana na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, ale warunkiem jej otrzymania jest zagwarantowanie przez gminę środków własnych na kwotę co najmniej 40 procent przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony pisemny wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, kwota dofinansowania może zostać zwiększona do 80 procent.

Dodatkowe środki na realizację tego programu będą uruchamiane w dwóch transzach  – w czerwcu i sierpniu 2019 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl