Ponad 1 mln zł na różne inicjatywy na północy regionu

Wymiana urządzeń na placu rekreacyjnym czy innowacyjne rozwiązania dla hybrydowej formy pracy – na takie inicjatywy jeszcze w tym roku Urząd Marszałkowski przekaże ponad 1 mln zł. 


Wsparcie pochodzi z trzech unijnych źródeł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, PROW i PO RYBY. Ponad 1 mln zł otrzymają: spółka ZETO z Koszalina, Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie oraz Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka i Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”.

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej zamierza utworzyć bezpieczne hybrydowe centrum świadczenia usług IT i przygotować nowoczesne rozwiązanie dla potrzeb biurowo-zdalnej formuły pracy. Na bazie własnych działań B+R, a także dzięki zakupowi specjalnej platformy, oprogramowaniu i modernizacji sieciowej i elektrycznej, spółka ZETO wdroży innowacyjny system informatyczny. Powstanie nowy system zarządzania dokumentacją eKancelaria oraz ulepszone zostaną moduły systemu BIP, Portalu Mieszkańca czy Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja kosztować będzie 1,6 mln zł. Urząd Marszałkowski przeznaczy na nią pomoc z RPO WZ 2014-2020 w wysokości ponad 600 tys. zł. Zakończenie działań przewidziano na grudzień 2022 roku.

Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie

Dzięki wsparciu z PROW 2014-2020 (ok. 70 tys. zł) Lokalna Organizacja Turystyczna przebuduje i zmodernizuje w Mielnie, przy ul. 1 Maja, stacje dla rowerzystów i pieszych. W ramach zadania zamontowane zostaną m.in. lampa solarno-wiatrowa z dwoma gniazdami USB i mini półeczką do ładowania telefonu, stacja naprawy rowerów wyposażona w pojemniki na narzędzia i pompkę oraz czterometrowy stojak na rowery. Stanie tam również wiata edukacyjna ze stołem i ławkami, a także kosz do segregacji odpadów. Planowany termin zakończenia projektu, wartego 80 tys. zł, to maj 2022 roku.

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Do Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej trafi z PO RYBY 2014-2020 ok. 330 tys. zł, a Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” otrzyma blisko 157 tys. zł. To środki przeznaczone na koszty administracyjne planowane do poniesienia przez stowarzyszenia w 2022 r. RLGD wdrażają lokalne strategie rozwoju na obszarze województwa zachodniopomorskiego, które zawierają konkretne zadania i inwestycje. Ich realizacja wpływa na rozwój poszczególnych gmin i powiatów. W Zachodniopomorskiem funkcjonuje 5 takich grup. Łączne wsparcie jakie otrzymają na przyszły rok, niezbędne do ich funkcjonowania, to blisko 1,5 mln zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl