Podborsko 3001 – miejsce unikatowe na skalę europejską

Obiekt 3001 w Podborsku to dawny, tajny magazyn broni atomowej. Nie było go na żadnej mapie, a o jego istnieniu wiedziało zaledwie 12 osób.


W okresie zimnej wojny ZSRR składował na terenie Polski głowice i bomby atomowe. Takim miejscem był właśnie magazyn we wsi Podborsko. Broń, która mogła zniszczyć całe miasto była tam przechowywana na wypadek wojny nuklearnej.

Na obiekt 3001 składały się dwa budynki techniczne. W latach 70-tych, wzniesiono dodatkowo schron typu „Granit”. W każdym schronie znajdowała się hala załadunkowa, która była połączona z czterema magazynami amunicji jądrowej. Schrony posiadały zapasowy system zasilania, instalację wentylacyjną oraz klimatyzacyjną. Las okalający kompleks był stale patrolowany, a napotkanych przypadkowych grzybiarzy dokładnie sprawdzano i zawracano.

Fot. Muzeum Oręża Polskiego

Dziś schrony-magazyny Obiektu 3001 w Podborsku to jedynie pozostałość po atomowym arsenale w Polsce. Użytkowane najpierw  przez Marynarkę Wojenną, a potem Służbę Więzienną współcześnie stanowią unikat na skalę ogólnopolską, a nawet europejską. Obecnie znajduje się tutaj oddział Muzeum Oręża Polskiego – Muzeum Zimnej Wojny. Miejsce to przypomina odwiedzającym o strategicznym charakterze regionu w kontekście III wojny światowej oraz ryzyku, jakie w czasach funkcjonowania Układu Warszawskiego, zawisło na terytorium dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego.

Fot. Muzeum Oręża Polskiego

Muzeum Zimnej Wojny Podborsko 3001 otwarte jest w zależności od pory roku w określonych godzinach, a zwiedzanie każdorazowo odbywa się z udziałem przewodnika. Czas zwiedzania wynosi około godziny. Wewnątrz obiektu nie ma możliwości używania telefonów komórkowych ze względu na brak zasięgu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl