Ogrody Przelewice – kulturalne i edukacyjne miejsce na mapie Pomorza Zachodniego

Ogrody Przelewice to samorządowa instytucja kultury, która od blisko roku prowadzi w Przelewicach działalność w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego. Odwiedzających przyciąga tu nie tylko ogród dendrologiczny, jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce, ale także licznie organizowane wydarzenia m.in. koncerty, spektakle teatralne, plenery malarskie, różnotematyczne warsztaty czy turnieje tańca.

Wydarzenia organizowane na terenie Ogrodów Przelewice w minionym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem. Odbywały się tu m.in. gry terenowe, liczne koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej takie jak Sylwester Ostrowski Quartet, pieśni polskich kompozytorów w wykonaniu studentów Akademii Sztuki, 5 edycja festiwalu Meisinger Music Festiwal, „Z klasyką przez Polskę”, „Dni Jazzu na Pomorzu Zachodnim”.

W pamięci na długo pozostanie także Noc Bajek w wykonaniu aktorów Teatru Pleciuga ze Szczecina. W wyjątkowej scenerii jednego z najpiękniejszych miejsc na Pomorzu Zachodnim, na trzech różnych scenach można było zobaczyć i usłyszeć „Czerwonego Kapturka”, „Przygody Sindbada Żeglarza” i „Eko Bajki”. Dzieci i młodzież licznie brała udział także w plenerach malarskich, zajęciach edukacyjno-przyrodniczych, lekcjach terenowych oraz warsztatach.

Ogrody Przelewice
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Trwa rewitalizacja budynków i terenu

W 2021 roku rozpoczęto również rewitalizację budynków i terenów pofolwarcznych, polegającą na przeprowadzeniu ich kompleksowego remontu wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania i budowie infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji zaplanowano adaptację obiektów do nowych funkcji – zgodnie z nowymi założeniami architektonicznymi i z wykorzystaniem najnowocześniejszych, optymalnych rozwiązań i technologii w zakresie ekologii. Wszystkie obiekty, a także przestrzeń publiczna dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W pałacu powstanie nowoczesna baza hotelowo-szkoleniowo-konferencyjna z zapleczem gastronomicznym. Budynek dworu będzie wykorzystywany przez administrację ogrodu. Oranżeria zostanie przystosowana do celów edukacyjnych (m.in. możliwa będzie organizacja tzw. zielonych szkół), kulturalnych czy wystawienniczych. W budynku obory zostanie zorganizowane Muzeum Historii i Tradycji Rolnictwa Pomorza Zachodniego. Dodatkowo planuje się, iż część powierzchni zostanie przeznaczona na cele edukacyjno-konferencyjne, a także zostanie dostosowana do potrzeb związanych z organizacją imprez kulturalnych, warsztatów czy plenerów.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Nowa edukacyjna rola dawnych zabudowań

W spichlerzu zostaną zlokalizowane pomieszczenia biurowe, wystawiennicze i konferencyjne. Rozlewnia będzie dostosowana do pełnienia funkcji „laboratorium kuchennego”. W budynku stajni planowane jest utworzenie eksperymentatorium – przestrzeni, w której będą się odbywać zajęcia edukacyjne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach. Tematyka zajęć będzie wpisywała się w profil Ogrodów Przelewice: będą to warsztaty dotyczące m.in. ekologii i ochrony środowiska, botaniki, zoologii, produkcji żywności i dietetyki, ale również techniki: projektowania maszyn, programowania robotów i tradycyjnego, zanikającego rzemiosła.

Głównymi odbiorcami oferty eksperymentatorium będą starsze dzieci i młodzież, a także odwiedzający indywidualni i ich rodziny. Budynek stodoły planuje się zagospodarować wspólnie z Muzeum Narodowym w Szczecinie jako „żywy magazyn muzealny”, który zostanie udostępniony zwiedzającym. W budynku mleczarni planowane jest utworzenie hostelu dla ok. 50 osób. Gorzelnia w pierwszym etapie prac zostanie zabezpieczona, dodatkowo zostanie wytyczona ścieżka edukacyjna.

Ogrody Przelewice
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Na zewnątrz – pikniki, festiwale, koncerty

Teren folwarku zostanie objęty monitoringiem. Obszar niezabudowany będzie zagospodarowany tak, aby mogły się tu odbywać targi, pikniki, festiwale, koncerty, wystawy, ekspozycje, czy też wszelkiego rodzaju zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów. W obrębie ogrodu zostaną przeprowadzone prace służące zarówno zabezpieczeniu zabytkowego charakteru i formy okazów flory, jak i stworzeniu atrakcyjnej przestrzeni publicznej służącej rekreacji, odpoczynkowi i edukacji. Wprowadzone zostaną nowe, współczesne formy elementów małej architektury, zbudowane zostaną m.in. altanki, wiaty, tarasy widokowe, plac zabaw, miejsca na ogniska, ogólnodostępne toalety. Dodatkowo zostanie wykonana iluminacja części istniejących ścieżek oraz zieleni wysokiej. Wyremontowane zostaną Domek Japoński oraz szałas pasterski.

Zakończenie inwestycji w zakresie pierwszego etapu – obejmującego rewitalizację pałacu, dworu, oranżerii, spichlerza oraz przeprowadzenie prac na terenie ogrodu – planowane jest na 2023 r. Drugi etap prac obejmie 11 obiektów, to m.in. mleczarnia, obora, stodoła, zagospodarowanie przestrzeni placu folwarcznego, odrestaurowanie mauzoleum, stajnia.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl