Nowy nabytek w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

W ostatnich dniach 2022 roku do zbiorów muzeum dołączyła poniemiecka kasa pancerna. Podarował ją Bank Polska Kasa Opieki SA – Pekao SA.  Kasa została wyprodukowana w zakładzie Carla Richtera (juniora) w Myśliborzu. Początkowo była w gmachu dzisiejszego sanatorium uzdrowiskowego „Chrobry”, który został oddany do użytku w 1921 r. jako siedziba niemieckiej landratury i powiatowej kasy oszczędnościowej. Po zakończeniu II wojny światowej, w polskim Kamieniu była tam siedziba władz powiatowych i oddział Narodowego Banku Polskiego.

Po likwidacji powiatów w 1975 r. budynek dawnego starostwa został przekazany na cele lecznictwa uzdrowiskowego. Kamieński oddział NBP w drugiej połowie lat siedemdziesiątych został przeniesiony do znajdującego się w sąsiedztwie budynku Banku Spółdzielczego. W 1986 r. przeszedł do nowej siedziby przy ul. Gryfitów, która do celów bankowych jest wykorzystywana do dziś – od 1989 r. jako oddział Pomorskiego Banku Kredytowego (obecnie Pekao SA.).

Kasa Richtera przenoszona była do jeszcze innym budynków, w których swą siedzibę miał bank.  Z obecnej na Starym Mieście trafiła do  Muzeum.

Kasa Richtera
Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
kasa Richtera
Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
kasa Richtera
Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
kasa Richtera
Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
kasa Richtera
Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
kasa Richtera
Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl