Najlepsze dyplomy architektów związane tematycznie z Pomorzem Zachodnim wybrane

Odważne, twórcze, włączające, wykorzystujące lokalną specyfikę i zasoby kulturowo-historyczne. Tak prezentują się najlepsze dyplomy architektów i urbanistów nagrodzone w dwóch edycjach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Prace można od 26 kwietnia 2022 r. oglądać w Galerii Architektów Forma znajdującej się w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 50.

Konkurs marszałka na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” to już dobrze rozpoznawalna marka. We wtorek, 26 kwietnia 2022 r. w Galerii Architektów Forma, po przerwie związanej z pandemią, odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień XI i XII edycji. Otwarto też wystawę wyróżnionych i nagrodzonych prac.  W spotkaniu uczestniczyli absolwenci, promotorzy prac, środowisko uczelniane, media oraz przedstawiciele komisji konkursowej, która obradowała pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja. Wernisaż rozpoczął się minutą ciszy upamiętniającą zmarłego w ubiegłym roku dr. inż. arch. Jarosława Bondara.

W XI edycji przyznano 6 wyróżnień i jedną nagrodę, a w XII 9 wyróżnień i jedną nagrodę specjalną ufundowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Związana jest ona  z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością i wyrównaniu ich szans. W tym rozstrzygnięciu nagroda trafiła do Aleksandry Jówko za pracę „Baza turystyczna dla rowerzystów nad Jeziorem Dąbie. Dyplom powstał pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Ewy Cisek.

najlepsze dyplomy związane z Pomorzem Zachodnim wybrane
Nagroda specjalna związana z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i wyrównaniu ich szans dla Aleksandry Jówko za pracę pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Ewy Cisek pn. Baza turystyczna dla rowerzystów nad Jeziorem Dąbie (edycja XII) Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Widzimy nieprawdopodobną siłę kreacji młodych ludzi, którzy chcą zmieniać świat. Mam nadzieję, że autorzy będą mogli wcielić w życie te pomysły – mówił podczas otwarcia wystawy Dziekan Wydziału Architektury ZUT  dr hab. inż. arch. prof. ZUT Grzegorz Wojtkun.
 
Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe w wysokości 1000 zł (wyróżnienie) oraz 4000 zł (nagroda główna), a promotorzy listy gratulacyjne.

Organizatorem konkursu jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Celem konkursu jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych planowanych na terenie Województwa

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wyniki edycja XII

Kategoria 1 – Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne

WYRÓŻNIENIE dla Marcina Kacprzaka  za pracę pod kierunkiem dr. hab. Michała Kupca pt. „Relikty fortyfikacji miejskich na ternie Pomorza Zachodniego jako  obiekty turystyki kulturowej” (Uniwersytet Szczeciński).

Praca została wyróżniona za wybór tematu badań, zwrócenie uwagi na dotychczas niewykorzystany potencjał dziedzictwa kulturowego regionu Pomorze Zachodnie, za wnikliwość i dojrzałość przeprowadzonej waloryzacji występujących tu reliktów średniowiecznej architektury obronnej oraz propozycję wykorzystania stwierdzonych zasobów w turystyce kulturowej, w tym pomysł utworzenia szlaku tematycznego poświęconego fortyfikacjom miejskim Pomorza Zachodniego.

WYRÓŻNIENIE dla Moniki Dyko za pracę pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Adama Zwolińskiego pt. „Górny Wik – Szczecińska Przystań Biznesu” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).

Praca została wyróżniona za spójną wizję wielofunkcyjnej dzielnicy z wykorzystaniem walorów nadwodnego położenia i zastanych zasobów historyczno-kulturowych, opartej o wnikliwe i kompleksowe analizy wszystkich uwarunkowań oraz za czytelne i atrakcyjne jej przedstawienie.

WYRÓŻNIENIE dla Karoliny Jaśkiewicz za pracę pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Adama Zwolińskiego pt. „Jacht City nadodrzańska dzielnica żeglarska na Golęcinie w Szczecinie” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).

Wyróżnienie dla Karoliny Jaśkiewicz za pracę pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Adama Zwolińskiego pt. „Jacht City nadodrzańska dzielnica żeglarska na Golęcinie w Szczecinie” (edycja XII) Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Praca została wyróżniona za twórcze wykorzystanie niezwykłych walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu dzielnicy portowej Golęcino oraz propozycję utworzenia jako atrakcyjnego produktu wielofunkcyjnej dzielnicy mieszkaniowej wykorzystującej i eksponującego te walory. Projekt idealnie wpasowuje się w markę regionu (Pomorze Zachodnie) i miasta Szczecin (Szczecin Floating Garden 2050). Pomysłowo zaprojektowane pomosty, platformy pływające, otwarcia widokowe  i budynki funkcyjne o nowoczesnym wyrazie architektonicznym wtapiają się w malowniczy, łagodny i harmonijny krajobraz nadwodny.

Kategoria 2 – Projektowanie architektoniczne

WYRÓŻNIENIE dla Joanny Oszust  za pracę pod kierunkiem dr. inż. arch. Jakuba Gołębiewskiego  pt. „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni autobusowego węzła przesiadkowego przy ul. Kołłątaja w Szczecinie z wprowadzeniem funkcji mieszkaniowej i usług” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).

Pracę wyróżniono za inteligentne rozwiązanie funkcjonalne trudnego węzła komunikacyjno-usługowego Szczecina i jednoczesne wykreowanie nowej jakości przestrzeni wejścia na targowisko Manhattan. Na uwagę zasługuje przyjęta forma architektoniczna „parawanu” porządkującego przestrzeń i niwelującego oddziaływanie funkcji węzła komunikacyjnego.

WYRÓŻNIENIE dla Joanny Dejewskiej  za pracę pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Krzysztofa Bizio pt. „Salezjański Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Swobnicy” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).

Wyróżnienie dla Joanny Dejewskiej za pracę pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Krzysztofa Bizio pt. Salezjański Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Swobnicy (edycja XII) Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopmorskiego

Praca została wyróżniona za umiar i kulturę projektowania oraz wyczucie lokalnej specyfiki wyrażone w propozycji architektury Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, za pomysł wykorzystania rozbiórkowego materiału – cegły jako budulca dla nowych obiektów oraz za uwzględnienie integracji społeczności lokalnej z wychowankami.

WYRÓŻNIENIE dla Marty Kuderskiej  za pracę pod kierunkiem dr. inż. arch. Miłosza Raczyńskiego  pt. „Przestrzeń pracy wspólnej. Centrum coworkingowe na rogu ulic Koński Kierat i Mariackiej w Szczecinie” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).

Praca została wyróżniona za ciekawą kreację z zastosowaniem elementów przenikania się części kubaturowej budynku z przestrzenią otwartą, śmiałe wkomponowanie współczesnej bryły budynku w historyczną tkankę miasta. Na uwagę zasługuje wyważona współczesna forma architektoniczna obiektu z elewacjami łączącymi modernistyczną i historyczną zabudowę istniejącą ulic. Trafnie sformułowano wytyczne konserwatorskie i projektowe, nie rekonstruując utraconych wartości, a zastępując utracone elementy współczesną formą i materiałami z nawiązaniem do współczesnych trendów proekologicznych, za kulturę w łączeniu „starego z nowym”, nacechowaną umiarem i szacunkiem dla historii.

Kategoria 3 – Architektura krajobrazu

WYRÓŻNIENIE dla Szymona Zajączkowskiego za pracę pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Krzysztofa Bizio  pt. „Budynek Muzeum Hanzy na Wyspie Przymoście w Szczecinie” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).

Wyróżnienie dla Szymona Zajączkowskiego za pracę pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Krzysztofa Bizio pt. Budynek Muzeum Hanzy na Wyspie Przymoście w Szczecinie (edycja XII) Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Praca została wyróżniona za intrygującą, ekspresyjną i niezwykle indywidualną bryłę ceglanego obiektu, który z uwagi na lokalizację na wprost wyjścia z budynku dworca kolejowego Szczecin Główny staje się znakiem rozpoznawczym miejsca i nadaje tożsamość temu fragmentowi Międzyodrza.

WYRÓŻNIENIE dla Iwony Romanowskiej  za pracę pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Wojciecha Bala pt. „Zespół wypoczynkowy nad jeziorem Dąbie”;

Praca została wyróżniona za umiejętne wpisanie zespołu w strefę nabrzeżną j. Dąbie, unikając wyabstrahowania od sąsiedniej wiejskiej zabudowy, trafny dobór materiałów i kolorystyki obiektów z deskowanymi elewacjami, które dobrze korespondują z krajobrazem nadwodnym, nie tworząc agresywnych dominant.

Kategoria 3 architektura krajobrazu

WYRÓŻNIENIE dla Katarzyny Lechowskiej za pracę pod kierunkiem dr inż. arch. Mariusza Tuszyńskiego  pt. „Punkt widokowy z informacją turystyczną przy Jeziorze Szmaragdowym” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).

Praca wyróżniona została za stworzenie wyrazistego landmarku w krajobrazie wzgórz Puszczy Bukowej. Projektowany punkt widokowy wprowadza nową wartość dodaną w kontekście poznawczym krajobrazu Puszczy Bukowej przy jednoczesnym zachowaniu umiaru w zakresie formy architektonicznej.

NAGRODA SPECJALNA związana z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i wyrównaniu ich szans dla Aleksandry Jówko za pracę pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Ewy Cisek pt. „Baza turystyczna dla rowerzystów nad Jeziorem Dąbie”.

Nagroda za opracowanie inkluzywnej przestrzeni dostosowanej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, łatwą w odczycie o intuicyjnym układzie i przyjaznej człowiekowi. W swojej pracy nie pozwoliła na marginalizację osób ze szczególnymi potrzebami i zapewniła im szanse na optymalnie możliwy dostęp do wszystkich oferowanych usług.  Dzięki takiemu podejściu, gdzie człowiek i jego potrzeby jako odbiorcy traktowane są priorytetowo, gdzie piękno i estetyka pozostają w synergii z użytecznością, można tworzyć dobrą architekturę, która niesie korzyść i rozwój całemu społeczeństwu.

Wyniki: XI edycja

Kategoria 1 – Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne

WYRÓŻNIENIE dla Grzegorza Balińskiego za pracę magisterską pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Krzysztofa Bizio pt. „Rewitalizacja dworca i terenów kolejowych w Kołobrzegu wraz z projektem Centrum przesiadkowego” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).

Wyróżnienie dla Grzegorza Balińskiego za pracę magisterską pod kierunkiem dr. hab. inż.arch. Krzystzofa Bizio pn: „Rewitalizacja dworca i terenów kolejowych w Kołobrzegu wraz z projektem Centrum przesiadkowego” (edycja XI) Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Praca wyróżniona za ciekawe, wizjonerskie i ponad standardowe rozwiązanie newralgicznej strefy buforowej – łączącej dzielnicę uzdrowiskową z centrum Kołobrzegu. Interesująca próba zrewitalizowania i przeobrażenia wiodącej funkcji obsługi komunikacji w nowoczesne centrum przesiadkowe, oraz stworzenie wartościowej przestrzeni urbanistycznej, będącej swoistym generatorem skupiającym wokół siebie pozostałe funkcje rekreacyjne i centrotwórcze.

WYRÓŻNIENIE dla Tomasza Bodnara  za praca magisterską pod kierunkiem prof. US dr hab. Pawła Czaplińskiego „Obraz miasta na podstawie map mentalnych uczniów szkół podstawowych Gryfic” (Uniwersytet Szczeciński).

Praca została wyróżniona za inne – niż powszechnie stosowane w urbanistyce – podejście do percepcji miasta i ciekawe ujęcie postrzegania przestrzeni przez dzieci, następnie zaś wykorzystanie wyników badań do konstrukcji mentalnej mapy Gryfic. Ciekawa, oryginalna metoda badawcza połączona z próbą stworzenia produktu turystycznego.

WYRÓŻNIENIE dla Ivana Boltulenis za pracę magisterską pod kierunkiem dr inż. arch. Adama Szrajbera pt.” Most Dworcowy i Wyspa przy Moście – Połączenie Śródmieścia i Międzyodrza Szczecina jako czynnik wspomagający proces rewitalizacji terenów Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej” (Politechnika Łódzka).

Praca została wyróżniona za udaną próbę stworzenia atrakcyjnego „witacza” vis a vis dworca kolejowego, niezwykle efektywne wykorzystanie wyspy pod względem programu funkcjonalno-użytkowego przy czym forma architektury nie przytłacza, nawiązując dialog z otoczeniem. Na uwagę zasługuje wprowadzenie zieleni w strukturę zabudowy.

Kategoria 2 – Projektowanie architektoniczne

WYRÓŻNIENIE dla Małgorzaty Dudy za pracę magisterską pod kierunkiem św. p. dr. inż. arch. Jarosława Bondara pt. „Projekt budynku mieszkalno- usługowego wraz z placem miejskim przy ulicy Kolumba Szczecinie” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).

Wyróżnienie dla Małgorzaty Dudy za pracę magisterską pod kierunkiem św. p. dr. inż. arch. Jarosława Bondara pn: „Projekt budynku mieszkalno- usługowego wraz z placem miejskim przy ulicy Kolumba w Szczecinie” (edycja XI). Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Praca została wyróżniona za ciekawą kreację z zastosowaniem elementów przenikania się części kubaturowej budynku z przestrzenią otwartą, w tym zarówno wewnątrz bryły obiektu jak z sąsiadującymi z obiektem: projektowanym placem publicznym, ul. Kolumba i rzeką Odrą. Na uwagę zasługuje wyważona współczesna forma architektoniczna obiektu z elewacjami nawiązującymi do historycznej tkanki ulicy.

WYRÓŻNIENIE dla Zuzanny Kubiak za pracę  magisterską pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Kadłuczki pt. „Przystań C. Lefevre – adaptacja dawnego kompleksu fabrycznego na funkcję rekreacyjno- noclegową” (Politechnika Krakowska).

Wyróżnienie dla Zuzanny Kubiak za pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Kadłuczki pt. „Przystań C. Lefevre – adaptacja dawnego kompleksu fabrycznego na funkcję rekreacyjno-noclegową” (edycja XI) Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Praca została wyróżniona za udaną adaptację dawnego obiektu przemysłowego do nowych funkcji z zachowaniem jego klimatu, wysoki poziom projektu, w tym bardzo dobre rozpoznanie historyczne i konstrukcyjno – materiałowe. Trafnie sformułowano wytyczne konserwatorskie i projektowe, nie rekonstruując utraconych wartości, a zastępując nieistniejące elementy współczesną formą i materiałami, z nawiązaniem do dawnej architektury.

WYRÓŻNIENIE dla Kingi Gawlik za pracę inżynierska pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Zbigniewa Paszkowskiego „Adaptacja dawnego spichlerza (Browaru) przyklasztornego na zajazd cysterski w Bierzwniku” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).

Praca została wyróżniona za kulturę w łączeniu „starego z nowym”, nacechowaną umiarem i szacunkiem dla historii. Wysoki poziom warsztatowy i estetyka podania pracy.

Kategoria 3 – Architektura krajobrazu

NAGRODA dla Natalii Tomaszewskiej za pracę magisterską pod kierunkiem dr. inż. arch. Leszka Świątka pt. „Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Smutnej w Szczecinie” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).

Nagroda główna w kategorii Architektura krajobrazu dla Natalii Tomaszewskiej za pracę magisterską pod kierunkiem dr. inż. arch. Leszka Świątka pn. „Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Smutnej w Szczecinie” (edycja XI) Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Nagroda za bardzo dobre wpisanie obiektu w otaczającą przestrzeń, wyczucie skali, uszanowanie istniejącej zieleni i kreację nowej oprawy krajobrazowej, z wkomponowaniem zbiornika wodnego – przenikanie się architektury, wody i zieleni, a także dostrzeżenie potrzeby doposażenia osiedli prawobrzeżnego Szczecina w obiekt stymulujący społeczną aktywność.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl