Na Odrze trwają prace, które mają poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

Obecnie na Odrze prowadzona jest inwestycja, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Inwestorem zadania pn. „Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania” jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zadanie prowadzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Inwestycja jest realizowana przez firmę Budimex w oparciu o cztery pozwolenia na budowę wydane od 7 do 10 września 2021 r. Wartość tej inwestycji wynosi ok. 473 mln zł.

Dzięki tym pracom zredukowane zostanie ryzyko wystąpienia zatorów na Odrze. Takie zatory bywają efektem zlodowaceń i sprawiają zagrożenia podtopieniami – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk odniósł się do niedawnej decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, który utrzymał stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z grudnia ub. r., zgodnie z którą nakazuje wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji środowiskowej wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Decyzja środowiskowa została wydana 16 sierpnia 2022 r. i została zaskarżona do WSA m.in. przez:

  • Naturschultzbund Deutschland e.V z siedzibą w Stuttgarcie;
  • Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen e.V. z siedzibą w Berlinie;
  • Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Brnadenburg e.V. z siedzibą w Poczdamie.

Decyzja NSA jest tożsama z decyzją TSUE w zakresie zamknięcia kopalni Turów. Są decyzje, które nie są możliwe do wykonania. Miałoby to katastrofalne skutki dla funkcjonowania państwa i bezpieczeństwa ludności – ocenił M. Gróbarczyk.

Inwestycja prowadzona obecnie na Odrze nie może zostać zatrzymana i nie zostanie zatrzymana. Jest ona prowadzona w oparciu o prawomocne pozwolenie na budowę i poprawia bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców – dodał wiceminister infrastruktury.

Marek Gróbarczyk dodał, że rząd nie może sobie pozwolić na to, żeby decyzja jakiegokolwiek sądu doprowadziła do miliardowych strat w infrastrukturze, takiej jak mosty czy nabrzeża. Ocenił, że równie dobrze sąd mógłby zadecydować, że „Odra ma zacząć płynąć z północy na południe”. Odniósł się także do kondycji polskich portów i znaczenia inwestycji dla konkurencyjności gospodarki.

Polskie porty, m.in. Port Szczecin-Świnoujście, notują rekordowe wartości przeładunków. Inwestycje na Odrze poprawiają konkurencyjność gospodarczą Polski i polskich regionów. W tym upatruję przyczyn zaskarżenia decyzji środowiskowej do polskich sądów przez środowiska niemieckie – powiedział Marek Gróbarczyk.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl