Modernizacja parku, amfiteatru i przedszkola w Wolinie z unijnym dofinansowaniem

Gmina Wolin otrzyma ponad 6,5 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na rewitalizację przestrzeni publicznych. Umowy dotyczące wsparcia podpisali  w środę marszałek województwa Olgierd Geblewicz i burmistrz Wolina Ewa Grzybowska.

Pierwsza z umów dotyczy modernizacji parku miejskiego oraz znajdującego się w nim amfiteatru. Projekt przewiduje m.in. utworzenie ścieżek zdrowia i siłowni plenerowych, montaż nowego oświetlenia, zagospodarowanie parkowych polan, budowę wieży widokowej oraz renowację posągu Trygława. Zadanie, które zostanie zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, będzie kosztować ponad 5,2 mln zł (w tym 3,9 mln dofinansowania ze środków unijnych). Prace mają rozpocząć się w tym roku, a ich zakończenie jest planowane na koniec 2022 roku.

Druga umowa gwarantuje przyznanie dofinansowania ze środków unijnych na gruntowny remont zaniedbanego budynku przedszkola miejskiego. Obiekt zyska nowe wyposażenie, a na przylegającym do niego terenie pojawią się m.in. piaskownice, boisko, plac edukacyjny, kącik ekologiczny, góra wspinaczkowa, kosz i most z tunelem. Po rozbudowie placówka będzie mogła przyjąć o 50 dzieci więcej niż dotychczas. Warta blisko 3,5 mln zł inwestycja (w tym ok. 2,6 mln zł wsparcia unijnego) ma być gotowa do sierpnia 2021 roku.

Przy obu projektach kluczowe jest wsparcie eurofunduszami Marszałka Województwa. Bez nich nie byłoby szans na przeprowadzenie zaplanowanych działań. Dzięki realizacji przedsięwzięć poprawi się przede wszystkim estetyka w mieście. Będzie także bezpieczniej, a zatrudnienie znajdą dodatkowe osoby – mówiła burmistrz Wolina Ewa Grzybowska.

park amfiteatr przedszkole Wolin modernizacja
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl