Modernistyczny kościół w Jesionowie został uznany za zabytek

Decyzją ZWKZ w Szczecinie z dnia 21.06.2022 r. modernistyczny kościół w Jesionowie został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego.


Jesionowo to wieść w gminie Przelewice. W latach 20-tych XIX w. obok dóbr rycerskich funkcjonowała chłopska część wsi. Mieszkańcy Jesionowa byli wyznania protestanckiego, natomiast istotne zmiany zaszły w końcu lat 20-tych XX w. Po tym, jak ostatni właściciel majątku sprzedał swoje dobra organizacji katolickiej, we wsi osiedliły się 54 rodziny ubogich rolników z Westfalii wyznania rzymskokatolickiego.

Pilną sprawą stała się budowa kościoła. Kamień węgielny pod budowę kościoła został poświęcony 27 lipca 1932 r. zaś konsekracji kościoła dokonał bp Christian Schreiber z Berlina w maju 1933 r. Prawdopodobnie kościół wzniesiono według projektu cenionego szczecińskiego architekta Adolfa Thesmacher’a.

Modernistyczny kościół w Jesionowie
Fot. WUOZ w Szczecinie

W swojej formie budowla nawiązuje do innego modernistycznego kościoła projektu tego samego architekta – a mianowicie do kościoła p.w. św. Rodziny w Szczecinie z lat 1929 -1931 r.

Fot. WUOZ w Szczecinie
Modernistyczny kościół w Jesionowie
Fot. WUOZ w Szczecinie
Fot. WUOZ w Szczecinie
Modernistyczny kościół w Jesionowie
Fot. WUOZ w Szczecinie

Kościół w Jasionowie jest budowlą modernistyczną z cechami eklektyzmu rzadko spotykaną w regionie (przeważają obiekty sakralne o średniowiecznej metryce bądź kościoły o formach neogotyckich, neoromańskich).

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl