Masowy zakwit glonów w Odrze na zdjęciach satelitarnych

Dane satelitarne potwierdziły masowy zakwit glonów w Odrze. Eksperci z firmy Brockmann Consult, która specjalizuje się w analizie danych środowiskowych przetworzyli surowe dane satelitarne z europejskiego satelity Sentinel 2 i wykorzystali je do obliczenia stężenia chlorofilu, który posłużył jako wskaźnik zakwitów glonów. Naukowcy przeprowadzili badanie wraz z Instytutem Ekologii Słodkowodnej i Rybactwa Śródlądowego Leibniza.

Jak zbadano Odrę?

Satelita Sentinel 2, którą wykorzystano do pomiarów posiada czujnik optyczny, za pomocą którego można określić kolor wody, a następnie wywnioskować, jakie substancje nadające kolor znajdują się w wodzie. Barwniki takie jak np. chlorofil w glonach zmienia światło słoneczne, a czujnik satelitarny jest w stanie wychwycić tę zmianę. Dzięki temu badacze mogli wykryć niezwykle wysokie stężenie glonów.

Masowy zakwit glonów – wielookresowe badanie

Podczas pierwszej analizy zbadano trzy wybrane okresy czasowe: koniec lipca, początek sierpnia i koniec sierpnia. Każdy z nich przedstawia inne profile stężeń chlorofilu. Pod koniec lipca stężenie utrzymywało się na średnim poziomie, a na początku sierpnia można zaobserwować nagły wzrost stężenia chlorofilu w rzece. W trzecim okresie badania zakwit glonów przesunął się dalej w dół rzeki i rozprzestrzenił się na większy obszar Odry.

Dane satelitarne mają ogromny potencjał, jeśli chodzi o dalsze wyjaśnianie katastrofy ekologicznej na Odrze. Wyniki pochodzące z Sentinel 2 pomagają zrozumieć cały proces. Analizy będą kontynuowane w kolejnych tygodniach.

Zobacz także:

https://www.igb-berlin.de/en/news/nowa-analiza-dane-satelitarne-potwierdzaja-masowy-zakwit-glonow-w-odrze

© Brockmann Consult

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl