Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe wpisany na listę zabytków

Kościół pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbe razem z dawnym cmentarzem przykościelnym, starodrzewem i murem cmentarnym w Sąpolnicy, gminie Nowogard, jest zabytkiem. Decyzją ZWKZ w Szczecinie  z dnia 15.11.2022 r . został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych woj. zachodniopomorskiego  pod nr A – 2038.

Co wiadomo o Sąpolnicy?

Sąpolnica to wieś znajdująca około 5 km na południe od Nowogardu. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1274 roku. Wtedy majątek przeszedł w posiadanie rodziny Ebersteinów. Byli oni właścicielami ziem do 1663 roku. W XVIII wieku wieś podlegała urzędowi domeny państwowej w Nowogardzie i składała się z 23 zagród. Pod koniec XIX wieku grunty zajmowały 712 ha, podzielonych na 25 gospodarstw. We wsi był m.in. kościół, szkoła oraz obiekty przemysłowe jak kuźnia. Sąpolnica liczyła wówczas 203 mieszkańców. W 1939 roku liczba ludności spadła do 170. Obecnie wieś ma około 70 mieszkańców.

Zabytkowy kościół

Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe znajduje się w centrum wsi, na niewielkim wyniesieniu, pośrodku działki kościelnej, założonej na planie zbliżonym do prostokąta. Budowlę postawiono w XV wieku. W 1894 roku w miejscu drewnianej wieży wzniesiono neogotycką wieżę z granitu i cegły.

Działka przykościelna, która jest terenem dawnego cmentarza przykościelnego, założona na planie zbliżonym do prostokąta. Działka wyznaczona jest historycznym, kamiennym murem ogrodzeniowym. Na teren działki przykościelnej kierują dwa wejścia. Parcela kościelna została współcześnie zagospodarowana murawą, kostką brukową oraz ozdobnymi nasadzeniami. Z zadrzewienia wyróżnić można takie gatunki starodrzewu jak: lipa (Tilia), jesion (Fraxinus L.), dąb (Quercus L.), kasztanowiec (Aesculus L.). W części podziemnej dawnego cmentarza zlokalizowane są historyczne pochówki.

Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Fot. WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Fot. WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Fot. WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Fot. WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Fot. WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Fot. WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Fot. WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Fot. WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Fot. WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Fot. WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Fot. WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Fot. WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Fot. WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Fot. WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Fot. WUOZ w Szczecinie
Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Fot. WUOZ w Szczecinie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl