Kompleksowa modernizacja Ogrodów Przelewice przywróci dawną świetność historycznym budynkom

W Ogrodach Przelewice od listopada 2022 r. trwa modernizacja Arboretum, XIX wiecznego Pałacu oraz budynków wchodzących w skład historycznego Folwarku. Prace inwestycyjne dotyczą sześciu zadań, w tym dawnego Spichlerza i Rozlewni.

Dawny Spichlerz siedzibą zachodniopomorskich organizacji

W Spichlerzu zostaną zlokalizowane pomieszczenia biurowe, wystawiennicze i konferencyjne, dzięki którym budynek będzie wykorzystywany jako siedziba różnych organizacji. Obiekt zostanie przystosowany do prowadzenia działalności Lokalnej Grupy Działania Lider Pojezierza. Zaplanowano utworzenie biura Federacji LGD Pomorza Zachodniego, którego celem jest m.in. działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i zrównoważonego rozwoju. W budynku znajdzie się siedziba Obszaru Partnerstwa IIT. W miarę możliwości powstanie tu też biuro lokalnego „Radia Zachodniopomorski Lider”, prowadzonego przez członków LGD z Pomorza Zachodniego dla mieszkańców obszaru województwa zachodniopomorskiego.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Rozlewnia zamieni się w Pomorskie Centrum Kulinarne

W budynku dawnej Rozlewni Lider Pojezierza utworzy ,,Pomorskie Centrum Kulinarne” przeznaczone do celów przetwarzania, produkcji i dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Centrum kulinarne pozwoli lokalnym producentom wprowadzić do obrotu potrawy historyczne, przygotowywane zgodnie ze staropolskimi przepisami. Stanie się miejscem kształtowania zdrowego trybu życia mieszkańców Pomorza Zachodniego oraz partnerów z Niemiec. Działania prowadzone w Pomorskim Centrum Kulinarnym przyczynią się do propagowania aspektów edukacyjnych. Stworzona przestrzeń umożliwi organizację różnego rodzaju warsztatów i nauk przygotowywania potraw dla młodzieży i osób z niepełnosprawnościami. W planach jest także utworzenie biblioteki potraw Pomorza Zachodniego. Gromadzone zbiory dotyczyć będą kulinariów Pomorza Zachodniego oraz Meklemburgii i części Brandenburgii.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Zaplanowano również utworzenie w budynku pracowni renowacji mebli oraz pracowni szwalniczej Kół Gospodyń Wiejskich. Stare, wiekowe meble nie trafią na wysypiska śmieci, a będą mogły odzyskać blask, dzięki drobnym naprawom i odświeżeniu. W pracowni renowacji mebli odbywać się będą warsztaty dla mieszkańców i chętnych wypróbować swoje umiejętności w tym fachu. Pracownia szwalnicza zajmować się będzie głównie tworzeniem strojów z dawnych epok.

Dwór w Przelewicach

Dwór w Przelewicach (oficyna przy Pałacu) poddawany jest obecnie gruntownemu remontowi. Na zlecenie dyrektora Ogrodów Przelewice Zygmunta Siarkiewicza specjalista konserwatorstwa Pan Maciej Gibczyński przeprowadził badania architektoniczne tego obiektu. Szczególnie piwnic, gdyż tylko tam występują relikty starszej architektury. Obiekt Dworu wpisano do rejestru zabytków już w 1966 r. Z badań wynika, że część naziemna pochodzi z I połowy XIX w. Przeprowadzone badania wskazują, że piwnice zbudowano na początku XVII wieku z wykorzystaniem części fragmentów piwnic pochodzących z II połowy XVI w.

Materiały prasowe

Wiadomo, że po 1799 r. (właścicielem majątku był wówczas August Heinrich von Borgstede), w tym samych okresie gdy budowano Pałac w Przelewicach powstaje Dwór. W 1884 r. Dwór dość mocno przebudowano, a w latach trzydziestych ubiegłego wieku dodano masywną wystawę dachową, powiększając kubaturę poddasza. Po 1945 r. w budynku znajdowały się m. in. mieszkania i biura PGR.

Materiały prasowe
Materiały prasowe

Od kilkunastu lat Dwór pozostawał nieużytkowany i sukcesywnie popadał w ruinę. Gruntowny remont obiektu nie tylko przywróci jego dawny blask i formę. Pozwoli też lepiej poznać jego historię. Temu też służyły przeprowadzone badania architektoniczne.

Materiały prasowe

Po zakończeniu planowanych prac inwestycyjnych zwiększą się możliwości Ogrodów Przelewice w zakresie organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych oraz ekologicznych.

Zobacz także:

Folwark w Przelewicach – odzyska swój blask

Trwa modernizacja przelewickiej Oranżerii. Co się zmieni?

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl