Kołobrzeg rozbudowuje system ochrony przeciwpowodziowej

Miasto Kołobrzeg zbuduje zbiornik retencyjny, dzięki któremu spowolniony zostanie spływ wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej.

Umowa gwarantująca blisko 800 tys. zł dofinansowania inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 została dziś podpisana w kołobrzeskim Urzędzie Miasta.

Zbiornik retencyjny wraz z kanałem dopływowym i odpływowym powstaje, by ochronić rzekę Stramniczkę przed przeciążeniem hydraulicznym – mówiła prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

Nowy zbiornik retencyjny przy ulicy Orlej o objętości ok. 1400 m3 ma pomóc w odprowadzaniu wód opadowych, co zmniejszy ryzyko podtopień budynków i posesji. Projekt przewiduje również budowę kanałów dopływowych i odpływowych oraz studzienek.

Warta ponad 1,9 mln zł inwestycja ma być gotowa do lipca 2020 r.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl