Katastrofa ekologiczna na Odrze – udokumentuj i zgłoś problem!

Katastrofa ekologiczna na Odrze to jedna z największych, jeśli nie największa katastrofa naturalna w Polsce. Urząd Marszałkowski wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zwróciły się z apelem do mieszkańców, którzy zamieszkują dolinę Odry (od Widuchowej od Dziewoklicza) o fotografowanie stwierdzonych przypadków śniętych ryb, padłego ptactwa oraz innych zwierząt zarówno w wodzie, jak i na brzegach rzeki.

Katastrofa ekologiczna na Odrze – tragiczne skutki

Sprawę zanieczyszczeń i chemikaliów, które spowodowały tragiczną katastrofę w Odrze skomentował marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

– W Bielinku, Osinowie czy okolicach Siekierek widać martwe ryby w Odrze. To smutny i tragiczny widok. Malownicza Dolina Dolnej Odry, to ostatni tak cenny przyrodniczo obszar w Europie. Występuje tu ponad 170 gatunków ptaków, w tym unikalnych. Tu polują bieliki, zamieszkał puchacz Bubo-Bubo. Podjąłem decyzję o wysłaniu pracowników naszych Parków Krajobrazowych do Doliny Dolnej Odry, aby monitorowali sytuację. Drodzy mieszkańcy, jeśli zauważyliście martwe ryby, ptaki, to prosimy informujcie o tym Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego – mówi Geblewicz

Zdjęcia, o które prosi Urząd Marszałkowski oraz ZPKWZ mają posłużyć sporządzeniu dokumentacji, która pomoże zwalczać skutki zaistniałej katastrofy ekologicznej. Dzięki fotografiom możliwe będzie również ocenienie strat. Władze województwa apelują jednak o szczególną ostrożność i unikanie kontaktu z wodą.

Katastrofa ekologiczna na Odrze – gdzie wysłać zdjęcia?

Fotografie katastrofy ekologicznej na Odrze można przesyłać na adres komunikacja@wzp.pl oraz sekretariat@zpkwz.pl. Zdjęcia powinny zawierać informacje dotyczące terminu oraz miejsca, w którym zostały zrobione. Przedstawiciele ZPKWZ patrolują o kontakt mailowy, bo pracownicy organizacji patrolują teren parku w wyniku czego kontakt telefoniczny może być utrudniony.

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry to największe w Europie Zachodniej i Środkowej fluwiogeniczne (czyli pochodzenia rzecznego) torfowisko niskie, na którym występują rośliny i zwierzęta niespotykane już w dolinach innych wielkich rzek. Cały obszar parku poprzecinany jest siecią starorzeczy, rowów, kanałów, których długość łącznie przekracza 200 km. Ze środowiskiem wodno-błotnym Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry związane jest bogactwo występujących na tym terenie zwierząt.

Zobacz także:

Katastrofa ekologiczna na Odrze. Niemcy wykryli rtęć

Zarząd Województwa Lubuskiego wnioskuje o pilne wprowadzenie stanu klęski żywiołowej