Kamienne Kręgi Gotów w Grzybnicy koło Koszalina

Jest takie miejsce w zachodniopomorskim, które przenosi w odległe czasy, jeszcze z początków naszej ery. To Kamienne Kręgi Gotów w Grzybnicy nieopodal Koszalina. 

Cmentarzysko z kręgami kamiennymi w Grzybnicy, to stanowisko archeologiczne z I-III wieku n.e. Na jego terenie odkryto, między innymi, 5 kręgów kamiennych, 2 kurhany, podwójny wieniec z kamieni polnych, 6 stosów ciałopalnych nakrytych kamieniami oraz 101 pochówków szkieletowych i ciałopalnych.

Rezerwat Kręgi Kamienne w Lesie Grzybnickim

Kręgi owe, uważane przez okolicznych mieszkańców za cmentarz żydowski, odkryte zostały w 1974 roku. Natomiast w 1979 roku, na wniosek Wojewody Koszalińskiego, utworzony został tam rezerwat archeologiczny “Kręgi Kamienne w Lesie Grzybnickim”, który obejmuje uroczysko leśne o powierzchni około 3 ha.

Skąd Kręgi Gotów w Polsce? 

Jak kamienne konstrukcje, charakterystyczne dla tradycji ludów skandynawskich, znalazły się na Pomorzu? Archeolodzy, sugerując się strukturą kamienia i jakością jego obróbki, przypuszczają, że został on przeniesiony z innych terenów. Jedna z hipotez zakłada, iż na pomorskich pustkowiach jeszcze przed końcem pierwszego wieku naszej ery pojawili się Goci. Lud ten, wywodzący się z mitycznej wyspy Skandza, wyruszył w poszukiwaniu swojej nowej ojczyzny. Możliwe, że w drodze ze Skandynawii do Cesarstwa Rzymskiego chwilowo zatrzymali się na terenie Pomorza Środkowego.

Jaką funkcję pełniły kręgi kamienne?

Prawdopodobnie były to miejsca zgromadzeń lokalnej społeczności, a być może również miejscami odprawiania obrzędów i składania ofiar. Na cmentarzysku występują pochówki szkieletowe (najczęściej w wydrążonych pniach drzew) oraz ciałopalne (przeważają pochówki jamowe (bezpopielnicowe). Groby kobiece są znacznie bogaciej wyposażone od grobów męskich.

Miejsce mocy

Radiesteci uważają, że poszczególne kręgi emitują energię. Twierdzą, że kamienie spod Grzybnicy pulsują ciepłem, światłem i szczególnym rodzajem siły magnetycznej.

Ponadto wizjonerzy podkreślają, że takie miejsca, wydzielone spośród kamiennych kręgów tchną atmosferą cierpienia i ofiary. Unosi się tam też silne promieniowanie, które zakłóca pracę urządzeń elektromagnetycznych. Bywa, że ludzie pozostający nieco dłużej w tym miejscu miewają zakłócenia równowagi, a nawet jaźni.

Rezerwat jest miejscem mocy porównywanym pod względem rodzaju i natężenia energii z czakramami na Wawelu w Krakowie.

Jak trafić do Kamiennych Kręgów?

Cmentarzysko znajduje się w gminie Manowo, przy drodze krajowej nr 11, około 20 km na południowy wschód od Koszalina, ok. 2,5 km na północ od wsi Grzybnica i ok. 3 km na wschód od wsi Mostowo. Do cmentarzyska dochodzi się drogami leśnymi.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl